ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE DO 2030 ROKU

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku wyznacza drogę do transformacji w kierunku koncernu multi-energetycznego i lidera transformacji energetycznej w regionie.

Rozwój Grupy ORLEN oparty będzie na zdywersyfikowanym portfelu obecnych i przyszłych działalności, którego rozwój wytycza kierunek transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku.

Transformacja energetyczna na nowo kształtuje nasze otoczenie

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów będzie napędzany poprzez maksymalizację zysków i przebudowę dotychczasowej działalności, uwzględniającą nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie. Realizacja strategii doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Do 2050 roku Grupa ORLEN chce osiągnąć neutralność emisyjną Zero emisji netto 2050

Nasze działania opieramy na wartościach Grupy ORLEN

Group 8642

Strategia zakłada również powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy na poziomie co najmniej sprzed pandemii COVID-19.

strategiczne-zalozenia-6

Nasze aspiracjew 2030 roku

W odpowiedzi na trendy technologiczne i wyzwania środowiskowe stojące przed sektorem energetycznym, Grupa ORLEN stanie się liderem zrównoważonej transformacji w Europie Środkowej.

>1 000 stacji szybkiegoładowania samochodówelektrycznych