15.5. POZOSTAŁE KOREKTY

Pozostałekorekty

 

2020

2019

Nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe

 (749)

 (683)

Zmiana stanu należności i zobowiązań z tytułu rozliczonych instrumentów zabezpieczających

 6

 226

Depozyty zabezpieczajace

 140

 (367)

Pozostałe

 (12)

 200

 

 (615)

 (624)

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF