13.3. PODZIAŁ GEOGRAFICZNY PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY - ZAPREZENTOWANY WEDŁUG KRAJU SIEDZIBY ZLECENIODAWCY

 

 NOTA  

2020 

2019 

           Udział % 

2020 

2019 

 Przychody z tytułu z umów z klientami  

 Polska  

 

 48 103  

 51 672  

55,9% 

46,5% 

 Niemcy  

 

 12 706  

 16 102  

14,6% 

14,5% 

 Czechy  

 

 9 136  

 14 802  

10,6% 

13,3% 

 Litwa, Łotwa, Estonia  

 

 5 766  

 11 972  

6,7% 

10,8% 

 Pozostałe kraje  

 

 10 204  

 16 303  

11,9% 

14,6% 

 

 

 85 915  

 110 851  

99,7% 

99,7% 

 wyłączone z zakresu MSSF15  

 Polska  

 

 47  

 141  

0,1% 

0,1% 

 Niemcy  

 

 95  

 88  

0,1% 

0,1% 

 Czechy  

 

 121  

 123  

0,1% 

0,1% 

 Litwa, Łotwa, Estonia  

 

 1  

 -  

 -  

 -  

 Pozostałe kraje  

 

 1  

 -  

 -  

 -  

 

 

 265  

 352  

0,3% 

0,3% 

 

 1113.1  

 86 180  

 111 203  

100,0% 

100,0% 


Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla klientów ze Szwajcarii, Singapuru, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Węgier.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF