17.5. ZABEZPIECZENIA AKCYZOWE

Zabezpieczeniaakcyzowe

Zabezpieczenia akcyzowe i akcyza od wyrobów i towarów znajdujących się w procedurze zawieszonego poboru wynosiły na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku odpowiednio 2 483 mln PLN i 2 826 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF