Na ile zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem, że obecny sposób prezentacji danych jest czytelny i kompletny?

Nie wybrano odpowiedzi

Który obszar powinniśmy zaprezentować szerzej w kolejnej edycji Raportu?

Nie wybrano odpowiedzi

Proszę wybrać na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) jak ocenia Pan(i):

Łatwość nawigacji po dokumencie: Nie wybrano odpowiedzi
Łatwość odnajdywania interesujących treści Raportu: Nie wybrano odpowiedzi

Ile czasu zamierza Pan(i) poświęcić na zapoznanie się z treścią Raportu Zintegrowanego on-line Grupy ORLEN?

Wpisz wartość

Na ile prawdopodobne jest, że ponownie odwiedzi Pan(i) Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN?

Nie wybrano odpowiedzi

Które z dostępnych rozdziałów są dla Pan(i) szczególnie ważne (można wybrać więcej niż 1)?

Wybierz co najmniej jeden element

Który z dostępnych rozdziałów jest dla Pan(i) najistotniejszy (można wybrać tylko 1)?

Nie wybrano odpowiedzi

Jak ogólnie oceni Pan(i) tegoroczny Raport Zintegrowany on-line Grupy ORLEN. Proszę ocenić na skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę)?

Nie wybrano odpowiedzi

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF