CENTRUM TABEL I WYKRESÓW

 

PDF

xls

csv

Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2016-2020 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN w ujęciu segmentowym 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

TOP10 produktów pod względem przychodów ze sprzedaży w 2020 roku

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Nakłady Inwestycyjne  

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 Segment Energetyka

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Energetyka       

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Segment Rafineria

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Rafineria           

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Rafineria [mln PLN/ tys. ton]   

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 Segment Petrochemia

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Petrochemia    

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [mln PLN/ tys. ton]        

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 Segment Detal  

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Detal

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detal  [mln PLN/ tys. ton]   

Pobierz

Pobierz

Pobierz

 Segment Wydobycie  

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Wydobycie

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie  [mln PLN/ tys. ton]        

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Funkcje korporacyjne

Podstawowe wielkości finansowe funkcji korporacyjnych

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Zatrudnienie w Grupie ORLEN  

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN  

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN w podziale na płeć, rodzaj wykonywanej pracy i wykształcenia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Wskaźniki wypadkowości w Grupie ORLEN

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników i kontraktorów

Pobierz

Pobierz Pobierz

Wypadki przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN

Pobierz

Pobierz Pobierz

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF