MODEL BIZNESOWY

Kapitały:
SDGs:

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem przychodów według raportu CEE TOP 500 publikowanego przez Coface. W 2020 roku przychody Grupy ORLEN przekroczyły 86 mld PLN. Zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku nową Strategią 2030, ambicją Grupy ORLEN jest bycie aktywnym liderem procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.

ORLENDZIŚ

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km, pokrywającą około 1/4 terytorium kraju. Na koniec 2020 roku Grupa ORLEN zarządzała 2 855 stacjami paliw. W 2020 roku PKN ORLEN przejął spółkę RUCH. Bazując na ogólnopolskiej sieci 1 209 placówek RUCH, Spółka rozszerzy zasięg sklepów i usług gastronomicznych poza stacje paliw. Na koniec 2020 roku w sieci Grupy ORLEN funkcjonowało 114 stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Największy udział w skonsolidowanym wyniku EBITDA Grupy ORLEN w 2020 roku miał Segment Energetyka i Segment Detaliczny, z których każdy miał około 40% udziału w wynikach ogółem. Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.
Znaczna część paliwa produkowanego przez Grupę ORLEN sprzedawana jest poprzez własną sieć detaliczną Grupy ORLEN, która posiada największą sieć stacji paliw w Europie Środkowej zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji i na Litwie. Sieć detaliczną Grupy ORLEN wspiera infrastruktura hurtowa i logistyczna składająca się z naziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Działalność Grupy ORLEN jest podzielona na 5 segmentów operacyjnych: Energetyka, Rafineria, Petrochemia, Detal, Wydobycie, wspartych Funkcjami Korporacyjnymi.

Kluczowe dane dotyczące działalności w poszczególnych segmentach w 2020 roku są również dostępne w sekcji „O Grupie ORLEN”.

Grupa ORLEN zbudowała solidną i zrównoważoną bazę do dalszego rozwoju w perspektywie 2030 roku.