NASZE PRODUKTY, USŁUGI I MARKI

Wskaźniki GRI:

Nasze produkty i usługi są cenione zarówno przez odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
ORLEN jest najcenniejszą polską marką według rankingu "Rzeczypospolitej". Marka jest wyceniana na blisko 10 mld zł. Jej wartość od poprzedniej edycji wzrosła dwukrotnie.

ProduktyGrupy ORLEN

Produkty paliwowe Benzyny silnikowe, oleje napędowe, olej opałowy, olej napędowy i grzewczy.gaz płynny, biopaliwa, paliwa żeglugowe,paliwa lotnicze Asfalty Drogowe, przemysłowe, modyfikowane,wielorodzajowe Oleje Benzyny silnikowe, oleje napędowe, olej opałowy, olej napędowy i grzewczy.gaz płynny, biopaliwa, paliwa żeglugowe,paliwa lotnicze Produkty paliwowe Rozpuszczalniki, gacze, woski, siarka,nafty, gliceryna techniczna, parafiny,alkilat, reformat, izomeryzat Olefiny Etylen, propylen Nawozy azotowe, amoniak ciekły,CANWIL, saletra amonowa, siarczan amonu,ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn S Nawozy sztuczne Petrochemikalia (aceton, butadien techniczny, eter etylowoterbutylowy - ETBE, etylen polimeryzacyjny, fenoltechniczny, glikole, kwas tereftalowy PTA,petrollent, poliglikole etylenowe, propylen polimeryzacyjny, tlenek etylenu skroplony), węglowodory aromatyczne (rafinat, paraksylen, benzen, frakcja benzenowo-toluenowa), polichlorek winylu (PCW), granulaty PCW, mieszankina bazie PCW, płyty z PCW, płyny hamulcowe, płyny eksploatacyjne, toluen Produkty petrochemiczne Eneergia elektryczna, energia cieplna, gaz,panele fotowoltaiczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, oświetlenie uliczne, Usługa Cyfrowej Łączności Krytycznej TETRA, DSR (redukcja mody na żądanie Operatora Sieci Przesyłowych) Energetyka Karty paliwowe, odmierzacze paliw LPG i Ad-Blue, systemy kontroln-pomiarowe dla stacji, kosmetyki i chemia samochodowa Pozostałe Sól jodowana, sól peklująca, tabletki solne,brykiety solne, sól przemysłowa, sól paszowa, sól odpadowa, solanka przemysłowa, sól spożywcza, sól kuchenna, pył solny, sól wypadowa Produkty na bazie soli Polietylen, polipropylen Poliolefiny

TOP 10 produktówpod względem przychodów ze sprzedaży w 2020 roku

image/svg+xml 34 318mln PLN ON 17 082mln PLN BENZYNY 1 781  mln PLN LPG 1 911mln PLN CIĘŻKI OLEJOPAŁOWY 1 603mln PLN ASFALTY 1 528mln PLN PROPYLEN 1 384mln PLN PTA 1 278mln PLN ETYLEN 1 189mln PLN JET-A 1 102mln PLN POLICHLOREKWINYLU 985mln PLN POLIPROPYLEN 923mln PLN OLEJ OPAŁOWYEKOTERM 884mln PLN POLIETYLEN

Naszemarki

image/svg+xml Pozostałemarki handlowe Programy lojalnościowe umożliwiającezakupy bezgotówkowe na stacjach ORLEN Programlojalnościowy VITAY Paliwa i usługidostępne na stacjach Stacje paliw

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy ORLEN jest produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, towarów petrochemicznych i chemicznych, a także sprzedaż produktów Grupy na rynku detalicznym i hurtowym. Grupa ORLEN prowadzi również poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów. Jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej.

Działalność spółek Grupy ORLEN to również działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw, usługi transportowe, serwisowe i remontowe, laboratoryjne, ochroniarskie, projektowe, administracyjne, ubezpieczeniowe i finansowe.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF