AKTYWA LOGISTYCZNE

SDGs:

Infrastruktura logistyczna stanowi jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi.

W 2020 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,7 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,6 tys. km to rurociągi surowcowe).

Na rynku polskim PKN ORLEN do transportu produktów paliwowych korzysta z 958 km rurociągów: 620 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. o łącznej długości 887 km, a także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN S.A.).

Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2020 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 27 obiektów – terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów trzecich. Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2020 roku ponad 2,7 mln m3. Ponadto, na potrzeby składowania zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw PKN ORLEN posiada jedyny w kraju, podziemny kawernowy magazyn ropy i paliw (PMRiP „Góra”) o łącznej pojemności ponad 6 mln m3, zlokalizowany w Górze koło Inowrocławia na terenie spółki IKS Solino.

W 2020 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z 1 751 km rurociągów (1 100 km rurociągów produktowych firmy ČEPRO i 651 km rurociągów surowcowych firmy MERO) oraz z 7 baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora ČEPRO, 3 terminali własnych a także 7 terminali zewnętrznych nienależących do ČEPRO.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest rurociąg surowcowy o długości 91 km, łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach. Zarówno terminal jak i rurociąg są własnością ORLEN Lietuva.

Na rynku niemieckim ORLEN Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne zlokalizowane w siedmiu bazach należących do podmiotów zewnętrznych. Dostawy produktów realizowane są głównie transportem samochodowym.

Struktura transportu i infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie w 2020 roku

Polska Czechy Litwa Niemcy Rurociągi 49% 30% 21% 52% 28% 20% 96% 4% 100% Kolej Cysterny Butynga (terminal) Mažeikiai Polotsk Ilūkste Birzai(przepompownia) Džūkste Ventispils (terminal) Mościska Gutkowo Sokółka Małaszewicze Lublin Widełka Żurawica Olszanica Trzebina Wrocław Nowa Sól Ostrów Wlkp. Szczecin Świnoujście Gdańsk Bolesławiec Radzionków Mockava Loukov Šlapanov Třemošná Hájek Hněvnice Mstětice Pardubice (Terminal) Cerekvice Boronów Dębogórze NowaWieś Wielka Rejowiec PMRIP "Góra" Koluszki Emilianów Rostock Hamburg Duisburg Hannover Salzgitter Magdeburg Embeln Płock Litvínov Včelná Klobouky Střelice Smyslov Bělčice Kralupy Źródło: Opracowanie własne Główne rafinerie Grupy ORLENTerminale paliw PKN ORLENBazy PERN SAPodziemny Magazyn Ropy i Paliw "Góra"Bazy innych podmiotówRurociągi surowcowe PERN "Przyjaźń"Rurociągi produktowe PERN "Przyjaźń"Rurociągi produktowe PKN ORLENRurociągi surowcowe PKN ORLENBazy magazynowe ČEPRO Rurociągi produktowe ČEPRORurociągi surowcowe MERORurociągi surowcoweRurociągi wyłączone z eksploatacjiBazy magazynowe

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF