SEGMENT ENERGETYKA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne, a także jednym z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

Główne aktywa produkcyjneGrupy ORLEN

Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Ostrołęce, Elblągu, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach. Silną pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa ORLEN zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa. Zielona energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 6-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.

Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN

Litvinov Libis Pardubice Unipetrol 106 0 0 766 553 80 Jedlicze Trzebina PKN Południe 8 3 62 62 Oława IIII Kalisz Żychlin Kraścino Karcino Myślino Parsówek Czernikowo Wyszogród Ostrołęka Winnica Elbląg Bystra Gdańsk Żydowo Włocławek PKN ORLEN 608 CCGT 359 EC 519 2 150 PKN ORLEN 474 417 ENERGA 1 379 535 Łącznie Anwil 92 532 Mažeikiai ORLEN Lietuva 160 1 040 Żródło: Opracowanie własne Farma wiatrowa Mała elektrownia wodna Elektrownia szczytowo-pompowa Duża elektrownia wodna Farma fotowoltaiczna Biomasa Elektrociepłownia Węgiel Elektrownia systemowa Dystrybucja energii elektrycznej Ciepłownia Sprzedaż energii elektrycznej Aktywa Grupy ENERGA Elektrociepłownia Aktywa pozostałych spółek CCGT Moc cieplna (MWt) Moc elektryczna (MWe)

Elektrownie wiatrowe

 • FW Bystra w Energa OZE zlokalizowana została w województwie pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina. Jest najmniejszą, a jednocześnie najnowszą farmą zlokalizowana w pobliżu Gdańska. Na obszarze o powierzchni 2 km2 posadowionych zostało 12 turbin GAMESA typu G90, o łącznej mocy 24 MW.
 • FW Karcino w Energa OZE znajduje się w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, pomiędzy miejscowościami Karcino i Sarbia. Na obszarze o powierzchni 6 km2 ustawionych zostało 17 turbin Vestas typu V90-3, o łącznej mocy 51 MW.
 • FW Karścino w Energa OZE zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim w okolicy miejscowości Karlino, w północnej Polsce. Składa się z 60-ciu turbin Fuhrländer FL MD77 o łącznej mocy 90 MW. Zajmuje obszar o powierzchni 11 km2.
 • FW Myślino w Energa OZE zlokalizowana w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim. Uruchomiona została w 2014 roku. Składa się z 10 turbin wiatrowych Gamesa G97 o łącznej mocy 20 MW.
 • FW Parsówek w Energa OZE zlokalizowana w gminie Gryfino w województwie zachodniopomorskim. Składa się z 13 turbin Gamesa G90 o łącznej mocy 26 MW.
 • FW Przykona w Energa OZE powstała na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona (pow. turecki). Składa się z 9 turbin wiatrowych o łącznej mocy 31 MW.

Farmy fotowoltaiczne

 • PV Delta w Energa OZE do użytku w II połowie 2014 roku i usytuowana jest w Gdańsku przy ul. Benzynowej w niedalekim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Bystra. Zbudowana jest z 6292 sztuk paneli fotowoltaicznych połączonych w 286 zestawów. Każdy zestaw zawiera 22 moduły fotowoltaiczne połączone szeregowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 1,63 MWp.
 • PV Czernikowo w Energa OZE umiejscowiona w gminie Czernikowo. Moc elektryczna zainstalowana elektrowni wynosi 3,77 MWp. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240 Wp, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2.

Elektrownie wodne

 • EW Włocławek w Energa OZE to elektrownia wodna z mocą instalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnio 750 GWh rocznie, jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Elektrownia we Włocławku została oddana do użytku w 1969 roku. W elektrowni wodnej Włocławek zainstalowano sześć pionowych hydrozespołów z turbinami Kaplana typu PŁ 661-W-800, produkcji byłego ZSRR.
 • ESP Żydowo w Energa OZE wybudowana w 1971 roku, pełni rolę szczytowego źródła energii w przypadku jej nagłego lub wysokiego zapotrzebowania. Oznacza to, że w razie nagłego niedoboru mocy, elektrownia uruchamiana jest do pracy turbinowej, jeśli zaś nagle nastąpi nadmiar mocy, elektrownia podejmuje pracę pompową. Elektrownia ta stanowi naturalny magazyn energii. Moc zainstalowana to 157 MW, na które składa się praca 3 turbozespołów - z turbinami Francisa i generatorami Skoda Pilzno.
 • Małe elektrownie wodne w Energa OZE to 44 zlokalizowane głównie w północnej Polsce, w tym jedna w południowej części kraju małe elektrownie wodne o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej około 40 MW.

Elektrociepłownie i ciepłownie

 • CCGT Włocławek - blok pracuje stabilnie realizując dostawy energii elektrycznej oraz pary technologicznej do kompleksu Anwil. W 2020 roku elektrociepłownia prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła była aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej, ściśle współpracującym z PSE. Dzięki stosunkowo dużej mocy zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności bloku, realizowane były również usługi systemowe dla PSE, które aktywnie wspierały stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego. W 2020 roku wyprodukowano netto 2,9 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki Anwil 1,3 PJ ciepła w parze technologicznej.

 • CCGT Płock - prowadził normalną eksploatację instalacji z aktywnym serwisem gwarancyjnym i umowami serwisowymi. W całym 2020 roku CCGT Płock pracował stabilnie. Odbyły się dwa planowane przestoje na czyszczenie łopatek kompresora turbiny gazowej. W ramach głównej umowy serwisowej trwały przygotowania do planowanego na I kwartał 2021 roku remontu turbiny gazowej – wymiana palników, przegląd gorącej ścieżki turbiny gazowej. Elektrownia, prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła, zabezpieczyła niedobory tych mediów dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku, będąc jednocześnie aktywnym uczestnikiem na rynku energii elektrycznej oraz usług regulacyjnych dla operatora systemu przesyłowego PSE. W 2020 roku blok wyprodukował netto 3,8 TWh energii elektrycznej i 3,9 PJ pary skierowanej do sieci Zakładu Produkcyjnego.
  Nadwyżki energii elektrycznej z nowych aktywów CCGT są sprzedawane na hurtowym rynku energii, jak i do odbiorów końcowych.

 • EC w PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy cieplnej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej, a także energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka. Łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi obecnie 358,9 MW po uwzględnieniu zabudowy nowego turbozespołu TG7 oraz trwałym wyłączeniu w 2019 roku do modernizacji turbozespołu TG1. Przekazanie do eksploatacji nowej TG1 jest planowane we wrześniu 2021 roku – łączna moc elektryczna w zakładowej EC wzrośnie wówczas do poziomu 428 MW. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem. Obecnie EC Płock realizuje gruntowny program remontowo-modernizacyjny podstawowych urządzeń wytwórczych, w tym m.in. zabudowa nowego Głównego Punktu Zasilania (GZP3) z planowanym terminem zakończenia inwestycji w IQ 2023 roku, modernizacja systemu zabezpieczeń kotłów K1 do K7, w tym sterowników BMS z planowanym terminem zakończenia inwestycji do końca IVQ 2024 roku, modernizacja Kolektorów Wysokoprężnych z planowanym terminem zakończenia inwestycji do końca IVQ 2026 roku, modernizacja dwóch turbozespołów TG4 i TG5 z planowanym terminem zakończenia inwestycji do końca IVQ 2027 roku Ponadto EC Płock aktywnie uczestniczy w realizacji programu rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku w części dotyczącej zabudowy infrastruktury energetycznej.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu w Trzebini. Paliwem wykorzystywanym w EC jest gaz ziemny oraz miał węglowy. Nowe źródło ciepła opalane gazem ziemnym uruchomione w 2019 roku jest w trakcie rozbudowy (budowa trzeciego kotła gazowego), której zakończenie zaplanowane jest na IVQ 2021 roku. Po rozbudowie około 60% zapotrzebowania na ciepło będzie pokrywane z niskoemisyjnego źródła gazowego.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu w Jedliczu przy wykorzystaniu głównie miału węglowego. Paliwami uzupełniającymi jest gaz ziemny, olej opałowy oraz frakcja C4.
 • EC Anwil jest wykorzystywana jako podstawowe źródło ciepła w zakresie pary technologicznej średniociśnieniowej. Stanowi również szczytowe i rezerwowe źródło energii cieplnej dla kompleksu chemicznego we Włocławku. Anwil w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną niskociśnieniową, dostarczaną z CCGT Włocławek, należącej do PKN ORLEN.
 • EC w Litvinovie w Grupie Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, zabezpiecza pełne potrzeby cieplne zakładu Litvinov oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej. W trakcie przygotowania jest projekt Budowy Nowej Elektrociepłowni opartej na technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej, która zastąpi istniejącą wyeksploatowaną EC. Przewiduje się uruchomienie nowej EC po 2025 roku.
 • Elektrociepłownia w Spolanie jest podstawowym źródłem ciepła dla zakładu w Spolanie. Od 2020 roku, po zakończeniu budowy nowej kotłowni gazowej i wyłączeniu z eksploatacji istniejącej elektrociepłowni węglowej, 100% zapotrzebowania na ciepło jest pokrywane ze źródła niskoemisyjnego.
 • EC Paramo (Pardubice i Kolin) zabezpiecza pełne potrzeby cieplne dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach. Ciepłownie opalane są gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych oraz pełni funkcję stabilizacyjną w systemie elektroenergetycznym. Opalana jest gazem ziemnym, gazami rafineryjnymi, frakcją C4 oraz olejem opałowym.
 • EC Elbląg w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 80% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Elblągu. Elektrociepłownia opalana jest węglem i biomasą.
 • EC Kalisz w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest największym źródłem ciepła i energii elektrycznej w Kaliszu. Wytwarzane w tym źródle ciepło zaspokaja około 70% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego w Kaliszu. Elektrociepłownia jest opalana węglem kamiennym.
 • EC Żychlin w Energa Kogeneracja sp. z o.o. jest głównym dostawcą ciepła dla miasta. Przesyłanie i dystrybucja wytworzonego ciepła jest prowadzona przez sieci ciepłownicze, które w większości wraz z elektrociepłownią stanowi własność spółki. Elektrociepłownia, opalana jest węglem i biomasą.

 

Elektrownie systemowe

Elektrownia Ostrołęka B w Energa Elektrownie Ostrołęka jest jedyną elektrownią systemową w północno-wschodnim regionie Polski, dostarcza energię na potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Produkuje także energię cieplną dla odbiorców przemysłowych i komunalnych z terenu miasta Ostrołęki. Paliwem podstawowym kotłów energetycznych jest węgiel kamienny. Elektrownia składa się z trzech bloków energetycznych, każdy o mocy 230 MW. Sumaryczna moc osiągalna wynosi 690 MW.

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa

PKN ORLEN poprzez spółkę Baltic Power posiada koncesję (pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich) na budowę na Morzu Bałtyckim morskich farm wiatrowych o mocy do 1 200 MW wraz z infrastrukturą techniczną, pomiarowo-badawczą i serwisową. Jej obszar, o łącznej powierzchni około 131 km2, zlokalizowany jest około 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby. Realizacja projektu budowy Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW) wpisuje się w Strategię PKN ORLEN oraz długoterminowe plany rozwoju sektora energetyki w Polsce. Realizacja projektu pozwoli na pozyskanie zeroemisyjnej energii elektrycznej, która może zostać następnie wykorzystana na własne potrzeby, przetworzona, zmagazynowana lub sprzedana.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i budżetem na 2020 rok udało się zakończyć badania środowiskowe na obszarze farmy, proces wstępnych badań dna morskiego, przeprowadzono badania wietrzności, a także sfinalizowano negocjacje oraz umowę o przyłączenie do sieci (umowa została podpisana w styczniu 2021 roku) i uzyskano dwa pozwolenia na układanie kabli na obszarze morskim. W planowanym terminie złożono również wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, który jest obecnie procedowany. Dzięki realizacji tych prac, można było rozpocząć przygotowania do przeprowadzenia głównych badań geotechnicznych dna morskiego oraz uruchomić prace projektowe dotyczące urządzeń składających się na morską farmę wiatrową i przyłącze.

W ramach działania poszczególnych strumieni projektowych prowadzono prace w zakresie zabezpieczenia infrastruktury portowej i logistycznej oraz opracowywano wstępny plan łańcucha dostaw na potrzeby projektu. Zespół PKN ORLEN prowadził aktywny dialog z uczestnikami rynku, w tym przeprowadził jedno z pierwszych spotkań z rynkiem – tzw. Offshore Wind Supply Chain Meeting, a także czynnie współpracował z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami projektu.

Wstępny projekt techniczny oraz budowlany wykona brytyjska firma Offshore Design Engineering Ltd. (ODE), posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Rozpoczęcie tego etapu prac poprzedzone było wielomiesięcznymi badaniami wietrzności oraz struktury geologicznej dna morskiego. Zakończenie prac projektowych umożliwi szczegółowe zaplanowanie harmonogramu realizacji inwestycji. Firma projektuje morskie farmy wiatrowe dla największych koncernów i inwestorów na świecie. Realizowane przez nią projekty obejmują zaprojektowanie m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wielkiej Brytanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Północnej oraz w innych częściach świata, gdzie powstaje kolejne 2,6 GW mocy wytwórczych zaprojektowanych przez ODE. Podpisana z wykonawcą umowa obejmuje przede wszystkim przygotowanie szczegółowych projektów technicznych głównych urządzeń morskiej elektrowni wiatrowej.

W styczniu 2021 roku kanadyjska firma Northland Power Inc. (NPI) została partnerem branżowym PKN ORLEN przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49% udziałów. Przedmiotem partnerstwa z Northland Power Inc. jest wspólna realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Bezpośrednim wspólnikiem Baltic Power po zawiązaniu umowy joint venture będzie spółka NP Baltic Wind B.V. z siedzibą w Holandii, która pozostaje w 100% pośrednio zależna od notowanej na giełdzie w Toronto spółki Northland Power Inc. NP Baltic Wind B.V. jest spółką celową zawiązaną przez NPI dla potrzeb realizacji Projektu wspólnie z PKN ORLEN.

Aktywa logistyczne

Aktywa logistyczne

Dystrybucja energii elektrycznej to jedna z podstawowych działalności Grupy ORLEN. Jest to działalność regulowana w Polsce, prowadzona w oparciu o taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Funkcję podmiotu wiodącego w ramach tej działalności pełni spółka Energa Operator SA. Aktywa dystrybucyjne Grupy znajdują się na terenie północnej i środkowej Polski. Za ich pomocą Grupa dostarcza energię elektryczną do 3,2 mln klientów, z czego około 3,0 mln stanowią klienci z umowami kompleksowymi, a 178 tys. to klienci TPA (ang. Third Party Access).

Na koniec 2020 roku łączna długość linii energetycznych eksploatowanych przez Grupę wynosiła ponad 191 tys. km i obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km², co stanowiło około 1/4 powierzchni kraju. Działalność dystrybucyjna Grupy ORLEN od 2020 roku wspiera i realizuje strategię przyjętą przez Unię Europejską polegającą na dekarbonizacji energetyki, zmniejszaniu emisji w sektorze transportu, w szczególności na obszarach miejskich. Głównym działaniem zmierzającym w tym kierunku jest budowa przez Energa Operator S.A. 283 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze 8 miast: Gdańska, Gdyni, Koszalina, Elbląga, Olsztyna, Płocka, Torunia i Włocławka do końca marca 2021 roku. Stacje ładowania i korzystające z nich pojazdy elektryczne nie tylko spowodują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE (zastępując węglowodorowe paliwa), ale również, z uwagi na zabudowane zasobniki energii w pojazdach elektrycznych, będą mogły w przyszłości stać się uczestnikiem rynku bilansującego poprzez zastosowanie technologii V2G, czyli dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej w stacji ładowania.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF