OPINIA AUDYTORA

Wskaźniki GRI:

Polityką organizacji jest poddawanie Raportów Zintegrowanych weryfikacji niezależnych organizacji.

Audytor przeprowadza niezależną ocenę wskaźników profilowych i szczegółowych opracowanych zgodnie ze standardem GRI Standards. Audytorem Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za rok 2020 było Bureau Veritas Polska.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF