NASI INTERESARIUSZE

Wskaźniki GRI:

Nasze relacje z interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. W relacjach z interesariuszami stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w Raporcie Zintegrowanym.

Uczestnicy dialogu z interesariuszami (badanie ankietowe oraz wywiady w formule online), który odbył się w listopadzie 2020 roku, czyli przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia, dokonali weryfikacji mapy interesariuszy. Mapa została zaktualizowana w następującym zakresie: jako oddzielna grupa interesariuszy zostało wyodrębnione „Środowisko”; do grupy interesariuszy kluczowych zostali przeniesieni: „Ajenci i franczyzobiorcy” i „Organizacje pozarządowe” oraz została uszczegółowiona nazwa grupy „Organizacje pozarządowe”, która po zmianach zgłoszonych przez interesariuszy brzmi: „Polskie i zagraniczne organizacje branżowe i konsumenckie”.

Mapa interesariuszyGrupy ORLEN

image/svg+xml Interesariusze ważni Interesariusze kluczowi Konkurencja Instytucjenaukowo-badawczei uczelnie Polskie i zagraniczneorganizacje branżowei konsumenckie Innowatorzyi startupy Instytucje finansowe Media Organizacjecertyfikujące Regulatorzy Podwykonawcyi dostawcy Organizacjepozarządowe Ajencii franczyzobiorcy RynekKapitałowy Klienci Administracjapubliczna Społecznośćlokalna Pracownicy FundacjeGrupy ORLEN

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF