ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA

Wskaźniki GRI:
SDGs:

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach organizacji i stowarzyszeń o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze strategicznym są dla Grupy ORLEN podmioty, które zrzeszają i reprezentują całą branżę rafineryjną, petrochemiczną czy energetyczną na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Organizacje te reprezentują branżę wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

Jedną z kluczowych organizacji w Polsce jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), której spółki PKN ORLEN, ANWIL, Basell Orlen Polylefins i ORLEN Eko są aktywnymi członkami. Przedstawiciele podmiotów Grupy ORLEN zasiadają w pięciu komisjach oraz uczestniczą w dwóch forach tematycznych: Komisja Środowiska, Komisja Gospodarki, Komisja Bezpieczeństwa, Komisja Transportu i Dystrybucji, Komisja Badań i Innowacji, Forum ds. Klasyfikacji (działające w ramach Komisji Bezpieczeństwa), Forum ds. Energii i Klimatu (działające w ramach Komisji Środowiska).

PKN ORLEN jest także członkiem ważnych dla branży organizacji europejskich, między innymi European Petroleum Refiners Association, w której spółka jest jedną z największych firm będących członkami tej organizacji. Z tego tytułu PKN ORLEN przysługuje stałe miejsce w zarządzie.

Organizacje i stowarzyszenia– członkostwo PKN ORLEN w 2020 roku

Organizacje polskie

Organizacje międzynarodowe

Wybrane organizacje i stowarzyszenia,których członkami w 2020 roku były pozostałe spółki Grupy ORLEN

Organizacje polskie

Organizacje międzynarodowe

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF