OTOCZENIE KONKURENCYJNE

Grupa ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z wiodących graczy na rynku paliwowo-energetycznym. Chcemy stać się liderem zrównoważonej transformacji energetycznej oraz jednym z największych producentów czystej energii w regionie.

SegmentEnergetyka

Do największych konkurentów Grupy ORLEN w obszarze energetyki należą:

 • Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największy zintegrowany pionowo producent energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.
 • Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. składająca się z TAURON Polska Energia S.A. mającą siedzibę w Katowicach i jej spółek zależnych.

 

Łączna zainstalowana moc elektryczna w Grupie ORLEN wynosi 3,2 GWe, a moc cieplna 6,7 GWt.

Ponad 0,5 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej oraz blisko 0,1 GWt zainstalowanej mocy cieplnej w Grupie ORLEN pochodzi ze źródeł OZE.

Na koniec 2020 roku posiadała aktywa wytwórcze energii elektrycznej o mocy 1,8 GWe.

Grupa ORLEN jest też jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej posiadających sieć energetyczną o długości 191 tys. km pokrywającą około 1/4 terytorium kraju.

Informacje na temat aktywów energetycznych Grupy ORLEN są dostępne w sekcji „Segment Energetyka”

SegmentRafineria

Do największych konkurentów Grupy ORLEN w obszarze rafinerii należą:

 • Grupa Lotos z siedzibą w Gdańsku - druga co do wielkości rafineria w Polsce.
 • Rafineria Mitteldeutschland w Leuna/Spergau położona w południowo-wschodnich Niemczech w odległości około 150 km od granicy polsko-niemieckiej, która jest najnowocześniejszą niemiecką rafinerią.
 • Rafineria PCK w Schwedt położona na północny wschód od Berlina, w odległości około 20 km od granicy polsko-niemieckiej.
 • Rafineria Slovnaft - zintegrowana grupa rafineryjno-petrochemiczna o dominującej pozycji w Republice Słowackiej, zlokalizowana w pobliżu Bratysławy.
 • Rafineria Danube – jedna z największych rafinerii w Europie Środkowo-Wschodniej należąca do koncernu MOL, zlokalizowana w miejscowości Százhalombatta na Węgrzech.
 • Rafineria Mozyr – wiodąca rafineria białoruska, położona w pobliżu granicy z Ukrainą.

Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowowschodniej / moce przerobowe [mln t]

Szczegółowe informacje na temat aktywów produkcyjnych Grupy ORLEN są dostępne w sekcji „Segment Rafineria”

 

SegmentPetrochemia

Do największych konkurentów Grupy ORLEN w obszarze petrochemii należą:

 • Ineos Olefins & Polymers Europa o mocach produkcyjnych około 1 745 tys. ton/rok, aktywa zlokalizowane w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i Norwegii.
 • Sabic – moce około 1 590 tys. ton/rok, aktywa zlokalizowane w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.
 • Lyondell Basell Industries - największy producent polietylenu o zdolnościach produkcyjnych około 2 170 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)), aktywa zlokalizowane w Niemczech, Francji i Polsce.
 • Borealis z mocami produkcyjnymi około 1 920 tys. ton/rok, aktywa zlokalizowane w Belgii, Niemczech, Austrii i Finlandii.
 • Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 310 tys. ton/rok, aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
 • Indorama – największy producent PTA w Europie o mocach nominalnych 1 775 tys. ton rocznie, aktywa zlokalizowane w Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii.
 • Inovyn powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne 2 155 tys. ton/rok. 

Informacje na temat aktywów petrochemicznych Grupy ORLEN są dostępne w sekcji „Segment Petrochemia”

Informacje na temat otoczenia konkurencyjnego w obszarze hurtu petrochemicznego można znaleźć w sekcji „Segment Petrochemia”.

SegmentDetal

Rynek polski

Na koniec września 2020 roku na rynku polskim, według danych POPIHN, funkcjonowało 7 720 stacji paliw. Jest to o około 80 stacji mniej niż raportowano na koniec września 2019 roku. Spadek liczby stacji dotyczył głównie stacji przymarketowych oraz stacji niezależnych. Duże sieci stacji paliw kontynuowały inwestycje w nowe obiekty i liczba posiadanych przez nich stacji wzrosła (r/r).

Grupa ORLEN na rynku polskim na koniec 2020 roku dysponowała siecią 1 811 stacji paliw (około 24% stacji działających w Polsce). Sieci zagraniczne działające w kraju (BP, Shell, Circle-K, Amic, Total), zarządzają około 20% stacji. Obiekty będące własnością niezależnych operatorów (w tym mniejsze sieci funkcjonujące pod jedną marką) to około 50% ogółu stacji działających w Polsce. Spośród sieci niezależnych w dalszym ciągu dynamicznie rozwija się sieć MOYA. Liczba stacji marketowych nieco zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosiła 189 punktów, tj. około 2,4% wszystkich stacji paliw. Liczba stacji bezobsługowych AS 24 i IDS, zarządzanych również przez podmioty zagraniczne, wynosiła 47 stacji.

image/svg+xml Stacje niezależne 3 385 LOTOS 510 Moya 272 PKN ORLEN 1 798 Shell 418 Stacje przymarketowe 189 BP 573 Circle K 368 Amic / Lukoil 116 Pozostałe 91 Stan sieci stacji paliww Polsce

Źródło:   Opracowanie własne na podstawie danych POPiHN wg stanu na 30.09.2020 roku.
Udział rynkowy PKN ORLEN na rynku polskim w 2020 roku kształtował się na poziomie 33,5%.

Rynek czeski

Grupa ORLEN utrzymała pozycję lidera, zarówno pod względem sprzedanego wolumenu, jak i wielkości sieci w Czechach. W 2020 roku liczba stacji Benzina wyniosła 419 obiektów, a udział rynkowy sieci Benzina zwiększył się do poziomu 25,0%.

Drugą siecią na rynku czeskim pod względem liczby stacji paliw jest węgierski koncern MOL (304 obiekty). Ważnym podmiotem pod względem udziału rynkowego (około 15%) pozostaje prywatna sieć dyskontowa Tank Ono (44 stacje). Innymi istotnymi graczami na rynku czeskim są stacje premium koncernów międzynarodowych Shell i OMV (łączny udział rynkowy poniżej 23%).

Rynek niemiecki

Sieć stacji paliw liczyła około 14,4 tys. obiektów, a do głównych konkurentów spółki ORLEN Deutschland należą sieci międzynarodowe takie jak: Aral (Grupa BP), Shell, ESSO, Total (łącznie 58% wolumenu sprzedaży i 45% ogólnej liczby stacji) oraz sieci ekonomiczne Jet (ConocoPhilipps) i HEM (Tamoil), posiadające około 15% wolumenu sprzedaży i prawie 9% ogólnej liczby stacji.

W przypadku poszczególnych sieci liczba stacji paliw w 2020 roku uległa nieznacznym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Zauważalna jest natomiast tendencja nieznacznego spadku ogólnej liczby stacji paliw w Niemczech.

Należąca do ORLEN Deutschland sieć stacji paliw, licząca na koniec 2020 roku 583 obiekty, pomimo silnej konkurencji utrzymuje swój udział rynkowy na poziomie 6,5%.

Rynek litewski

Około 75% rynku litewskiego należy do 6 największych graczy. Liderem pod względem wielkości sieci jest Viada ze 124 stacjami i 22% udziałem rynkowym. Razem z powiązaną kapitałowo, trzecią siecią na Litwie – Baltic Petroleum – kontroluje 203 stacje i prawie 32% rynku. Kolejną siecią jest Circle K zarządzająca siecią 93 stacji paliw, (w tym 11 stacjami automatycznymi, samoobsługowymi) z 20% udziałem w rynku. Znaczącym graczem jest również Neste z siecią 75 stacji (prawie 12% udział w rynku). Sieć detaliczna ORLEN na Litwie, obsługiwana przez spółkę zależną ORLEN Baltics Retail, na koniec 2020 roku liczyła 29 stacji z 4,5% udziałem w rynku.

Rynek słowacki

Na rynku słowackim, całkowita liczba stacji w 2020 roku wzrosła do 940, głównie w segmencie stacji niezależnych oraz w małych lokalnych sieciach. Segment ten ma ponad 40% udziału w rynku słowackim.

Największymi konkurentami sieci Benzina (13 stacji) na rynku słowackim są: Slovnaft (254 stacje), OMV (94 stacje), Shell (83 stacje), Jurki (59 stacji) oraz Benzinol (23 stacje).

Więcej informacji jest dostępnych w sekcji „Segment Detal”.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF