KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Opis 2020 2019 2018 2017 2016
10 4,7 4,7 4,7 3,9
Weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PKN ORLEN
535 513 537 572 496
15 15 14 14 15
13 8 19 13 15
7 7 7 10 6
Stan zatrudnienia wg wykształcenia w Grupie ORLEN
45 41 41 66 65
37 38 38 18 19
16 19 19 16 16
2 2 2 - -

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF