KAPITAŁ LUDZKI

Opis 2020 2019 2018 2017 2016
32 960 22 337 21 282 20 262 19 730
5 727 5 447 5 250 4 980 4 786
9 731 Grupa Energa jest w Grupie ORLEN od 2020 roku Grupa Energa jest w Grupie ORLEN od 2020 roku Grupa Energa jest w Grupie ORLEN od 2020 roku Grupa Energa jest w Grupie ORLEN od 2020 roku
4 930 4 913 4 835 4 720 4 576
2 441 2 216 1 775 1 648 1 605
1 446 1 429 1 631 1 612 1 582
1 485 1 364 1 323 1 268 1 244
1 394 1 382 1 182 1 098 1 055
5 806 5 586 5 286 4 936 4 882
Stan zatrudnienia wg płci
27 27 27 26 26
73 73 73 74 74
Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy
52 46 46 57 56
48 54 54 43 44
Stan zatrudnienia wg wykształcenia
45 41 41 66 65
37 38 38 18 19
16 19 19 16 16
2 2 2 - -
Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy
70 73 39 36 100%
86 92 94 66 100%
Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika
17 23,4 18,3 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
15 25,2 20,7 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
23,2 38,5 24,5 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
14,6 23,7 19,6 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)
0,72 0,9 1,03 0,95 0,87
Ilość wypadków przy pracy wg płci - Kobiety
4 7 4 5 3
6 16 18 10 10
10 23 22 15 13
Ilość wypadków przy pracy wg płci - Mężczyźni
78 41 brak danych 42 42
17 17 brak danych 24 19
95 58 brak danych 66 61

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF