KAPITAŁ NATURALNY

Opis 2020 2019 2018 2017 2016
WODA
331 770 145 94 087 784 90 278 813 86 406 615 82 679 160
327 031 321 89 090 471 85 722 181 84 269 186 79 233 690
1 581 749 1 555 827 1 536 927 1 325 125 24 898 07
3 157 075 3 441 486 3 019 705 812 304 955 663
RECYRKULACJA WODY
2 097 861 799 2 018 056 814 Wskaźnik raportowany od 2019 roku Wskaźnik raportowany od 2019 roku Wskaźnik raportowany od 2019 roku
EMISJE
17 073 431 15 971 785 15 061 640 14 464 114 13 046 051
20 013 17 250 18 290 20 473 24 019
12 609 9 824 10 664 10 649 12 169
8 310 5 400 4 559 4 794 3 603
1 019 888 1 088 1 235 1 452
17 010 022 15 919 204 15 010 150 14 409 406 12 985 850
21 457 19 218 16 889 17 557 18 958
16 863 935 15 895 512 14 978 720 14 377 643 12 956 790
8 712 407 8 792 971 7 789 688 6 905 728 6 364 908
0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 2 972
1 013 303 978 882 1 000 819 1 069 563 1 151 673
40 873 41 308 46 283 36 060 40 707
113 347 121 993 124 713 128 566 0 (do 2017 r. pokazywane jako Rafineria Nafty Jedlicze i Rafineria Trzebinia
0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 35 182
0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 0 (w strukturach ORLEN Południe) 91 667
1 478 463 1 599 384 1 680 865 1 709 530 1 830 717
3 638 933 4 162 201 4 089 807 4 278 192 2 491 235
0 (w strukturach UNIPETROL) 0 (w strukturach UNIPETROL) 0 (w strukturach UNIPETROL) 0 (w strukturach UNIPETROL) 677 662
40 087 39 899 42 927 41 668 36 622
78 700 158 874 203 618 208 336 233 445
SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ
36,57 / 5,64* 40,92 39,1 43,18 35,57
ODPADY
291 636 220 524 169 084 212 969 175 244
81 295 112 745 72 009 100 128 75 305
210 341 107 779 97 075 112 841 99 939
TRANSFER ODPADÓW
8 766 6 370 6 604 5 178 6 406
ŚCIEKI
304 057 021 50 914 539 50 691 326 51 788 570 45 466 441
298 448 352 44 397 037 44 039 987 45 381 655 38 587 398
5 608 669 6 517 502 6 651 339 6 406 915 6 879 043
OPŁATY ŚRODOWISKOWE
13 835 954 14 151 928 14 500 844 17 261 816 15 736 217
5 265 081 4 871 093 4 807 520 5 458 151 5 147 891
7 709 365 8 643 000 8 757 538 11 234 274 9 911 412
817 017 620 635 906 563 529 371 612 629
44 491 17 200 29 223 40 020 64 285
NAKŁADY INWESTYCYJNE ZW. Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
66,6 40,5 123,4 24,8 22
WARTOŚĆ KAR ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULACJI DOT. OCHRONY ŚRODOWISKA
1,1 18,8 5,5 42,4 36,3
SKARGI
88 42 54 42 162
ISTOTNE WYCIEKI
8 10 6 13 Wskaźnik liczony od 2017 roku
31 140 211 24 Wskaźnik liczony od 2017 roku
WYKORZYSTANE BIOKOMPONENTY SPEŁANIJĄCE KRYTERIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
765 320 852 758 816 984 810 369 699 084
243 093 264 175 259 780 229 643 225 092

*Ekwiwalent CFC11
**Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF