KAPITAŁ SPOŁECZNY

Opis 2020 2019 2018 2017 2016
1 000 800 w 2018 roku trwały prace nad nową formułą wolontariatu 2571 2098
3 2 2 1 1
4 048 2 248 3 934 1 391 1 198
185 249 360 169 160
3 2,1 2 projekt jest realizowany od 2018 roku projekt jest realizowany od 2018 roku
2 855 2 132 1 135 projekt jest realizowany od 2018 roku projekt jest realizowany od 2018 roku
771 310 700 000 wskaźnik nie był mierzony projekt jest realizowany od 2018 roku projekt jest realizowany od 2018 roku
556 537 398 414 421
57 51 48 40 Fundacja Unipetrol działa od 2017 roku
43 41 45 40 40
136 097 525 45 670 769 40 730 211 53 518 524 wskaźnik mierzony od 2017 roku

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF