SPOŁECZEŃSTWO

W budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób dbamy o wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

W Grupie ORLEN realizowane są programy o zasięgu ogólnopolskim pozwalające dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in. prowadzone przez Fundację ORLEN programy grantowe „Moje miejsce na Ziemi”, czy „ORLEN dla Strażaków”. Spółki Grupy ORLEN aktywnie współpracują ze społecznościami lokalnymi – przede wszystkim w Płocku oraz miejscach, gdzie prowadzone są działania biznesowe. Od czterech lat jest realizowany program „ORLEN dla Płocka”, w ramach którego w 2020 roku przeprowadzono 34 projekty. W 2018 roku stworzone zostało innowacyjne narzędzie do komunikacji ze społecznościami lokalnymi – Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego. PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która została uznana za jeden z 30 najlepszych projektów społecznych biznesu w Polsce.

W 2020 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN aktywnie udzielały wsparcia rzeczowego oraz finansowego celu zwalczania epidemii COVID-19. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka PKN ORLEN kontynuował realizację umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie dotyczącej pionierskiej w skali kraju współpracy pn. „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”.

Fundacje korporacyjne – Fundacja ORLEN, Fundacja EnergaFundacja Anwil i Fundacja ORLEN Unipetrol – prowadzą m.in. programy stypendialne dla uczniów i studentów. W ramach Polityki Dobroczynności Fundacja ORLEN prowadzi działalność charytatywną, szczególną troską otaczając Rodzinne Domy Dziecka oraz realizując liczne projekty o charakterze społecznym.

Pracownicy Grupy ORLEN, a także osoby z zewnątrz angażują się społecznie w różne inicjatywy wolontariatu pracowniczego. Pracownicy Grupy ORLEN mogą zgłaszać oddolne inicjatywy wolontariackie i korzystać ze wsparcia finansowego Fundacji ORLEN przy ich realizacji. W 2020 roku pracownicy zrealizowali ponad 50 akcji i poświęcili na wolontariat łącznie aż sześć tysięcy godzin. Pracownikom biorącym udział w wolontariacie pracowniczym przysługuje dzień wolny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu oraz dbałości o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników do standardu zarządzania procesami zakupowymi. „Kodeks postępowania dla dostawców” jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN.

PKN ORLEN jako kluczowy podmiot branży paliwowo-energetycznej w regionie EŚW realizuje autorski projekt FFbK. „Napędzamy Przyszłość”. Jego celem jest inicjowanie dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu gospodarki, ekonomii, biznesu czy kwestii społecznych oraz dzielenie się wypracowaną przez ORLEN wiedzą biznesową. W ramach projektu m.in. są publikowane autorskie raporty. W 2020 roku został opublikowany raport FFbK „Transformacja energetyczna. Przyszłość zaczyna się dziś”.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar społeczny w Grupie ORLEN zostały opisane w publikowanym cyklicznie „Sprawozdaniu nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2020 rok”.
W Raporcie Zintegrowanym zostały przedstawione m.in. podejście do zarządzania, kluczowe projekty oraz wskaźniki liczbowe z zakresu zaangażowania społecznego.

Więcej informacji jest dostępnych w sekcjach „Strategia CSR”, „Odpowiedzialność wobec Społeczeństwa”, „Odpowiedzialność wobec Dostawców” i „Odpowiedzialność wobec Klientów” .

Wolontariatpracowniczy

kluczowe-wskazniki-dla-spol-6 Liczba pracowników w ramach Wolontariatu Pracowniczego [liczba] 2018 2019 800 2016 2098 2015 2500 2020 1 000 3 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2017 2571 w 2018 roku trwały prace nad nową formułą wolontariatu

Projektyspołeczne

Wartość przekazanych środków na program "ORLEN dla Strażaków" [mln PLN] Liczba wniosków złożonych do programu "ORLEN dla Strażaków" [liczba] 2019 2 2019 2 248 2016 1 2016 1198 2015 ok. 1 2015 451 2020 blisko 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 500 0 1 500 1 000 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2020 4 048 2017 ponad 1 2017 1391 2018 ponad 2 2018 3934
Liczba_beneficjentów_programu_ORLEN_dla_Strażaków_liczba_ Wartość przekazanych środków na rzecz społeczności lokalnych w programie "Moje miejsce na Ziemi" [mln PLN] Liczba beneficjentów programu "ORLEN dla Strażaków" [liczba] projekt jest realizowany od 2018 roku 2019 249 2019 2,1 2016 ponad 160 2015 blisko 150 2020 185 3,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2020 3 2017 169 2018 360 2018 2 0 150 100 50 200 250 300 350 400
Program_Moje_miejsce_na_Ziemi_złożone_wnioski_mln_PLN_ Program „Moje miejsce na Ziemi” – złożone wnioski [liczba] Program „Moje miejsce na Ziemi” – szacowana liczba beneficjentów [liczba] projekt jest realizowany od 2018 roku projekt jest realizowany od 2018 roku 2019 2 132 2019 700 000 2020 2 855 500 2020 771 310 2018 1 135 2018 wskaźnik nie był mierzony 3 000 0 1 000 1 500 2 000 2 500 780 000 680 000 700 000 720 000 740 000 760 000 660 000
Program_Czuwamy_Pamiętamy_-_złożone_wnioski_liczba_ Program "Czuwamy! Pamiętamy! - złożone wnioski [liczba] projekt jest realizowany od 2018 roku projekt jest realizowany od 2018 roku Program "Czuwamy! Pamiętamy! - wnioski nagrodzone grantami [liczba] 2019 76 2019 16 2020 302 100 35 0 5 10 15 20 25 30 2020 33 2018 18 2018 15 350 0 50 150 200 250 300
Program_Czuwamy_Pamiętamy_-_wartość_przekazanych_środków_tys_PLN_ Program "Czuwamy! Pamiętamy! - wartość przekazanych środków [tys. PLN] projekt jest realizowany od 2018 roku 2019 blisko 100 2020 ponad 200 2018 blisko 50 0 50 100 150 200 250

ProgramyStypendialne

Group Programy stypendialne Fundacji ORLEN – stypendyści [liczba] Programy stypendialne Fundacji ORLEN Unipetrol – stypendyści [liczba] 2019 537 2019 51 2016 421 2015 374 2020 556 600 0 100 200 300 400 500 60 0 10 20 40 30 40 50 2020 57 2017 414 2017 40 2018 398 2018 48 Fundacja ORLEN Unipetrol działa od 2017 roku
Group 2 2019 41 2016 40 2015 30 2020 43 50 0 20 15 10 5 25 30 35 40 45 2017 40 2018 45 Programy stypendialne Fundacji Anwil – stypendyści [liczba]

Projektydla społeczności lokalnych

Program Kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, w tym:

Group Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – złożone wnioski [liczba] Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” – wnioski nagrodzone grantami [liczba] 70 0 20 10 30 40 50 60 30 0 5 10 15 20 25 2020 28 Pierwsza edycja programu odbyła się w 2020 r. Pierwsza edycja programu odbyła się w 2020 r. 2020 68
Group 3 Bezpłatny System Informacji dla mieszkańców Płocka i Regionu Płockiego – użytkownicy [liczba] 2019 ok. 1 000 2020 ponad 1 000 1200 0 200 400 600 800 1000 system funkcjonuje od 2019 roku

AngażowanieKlientów w projekty społeczne

kluczowe-wskazniki-dla-spol-81 Punkty programu Vitay i aplikacji Yanosik przekazane przez klientów na cele społeczne [liczba] 2019 45 670 769 2020 136 097 525 160 000 000 0 40 000 000 20 000 000 80 000 000 100 000 000 120 000 000 140 000 000 2017 53 518 524 2018 40 730 211 wskaźnik mierzony od 2017 roku

Dostawcy

Group Udział wydatków PKN ORLEN na produkty i usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Płocku [%] 2019 100 2019 7,6 2016 100 2016 4 2015 100 2015 4 2020 100 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 2020 100 2017 100 2017 3 2018 100 2018 6,7 *Od 2019 roku dostawcy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN” oraz „Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A." Dostawcy PKN ORLEN, którzy mają obowiązek zapoznania się i akceptacji „Kodeksu postępowania dla dostawców PKN ORLEN”* [%]
Group 2 Udział wydatków ORLEN Lietuva na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Możejkach (Litwa) [%] 2019 1 2019 1,06 2016 11 2016 1 2015 9 2015 7 2020 1,4 12 0 2 4 6 8 10 8 0 2 1 3 4 5 6 7 2020 1,06 2017 3 2017 blisko 1 2018 7,92 2018 blisko 1 Udział wydatków Unipetrol na produkty i  usługi dostawców lokalnych mających siedzibę w Litvinovie (Czechy) [%]

Podatki lokalne w kluczowych lokalizacjachzapłacone przez spółki Grupy ORLEN

Opis Jednostka 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Wskaźnik GRI
Płock mln PLN ponad 253 ponad 274 ponad 246 233** 166** 159** GRI 203-2
Włocławek mln PLN ponad 78 ponad 101 70,4 Podatki lokalne były prezentowane wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
Inowrocław  mln PLN ponad 8 ponad 8 2,1
Trzebinia mln PLN ponad 6 ponad 6 4,2
Jedlicze mln PLN ponad 6 ponad 6 5,4
Możejki (Litwa) mln PLN ponad 6 blisko 5 0,2
Ústecký kraj w Czechach mln PLN ponad 5 ponad 4 4,6
Středočeský kraj (Kralupy, Neratovice, Kolín) w Czechach mln PLN ponad 4 ponad 3 3,8
Pardubický kraj w Czechach mln PLN blisko 1 blisko 0,7 0,6

** Dane wyłącznie dla spółki PKN ORLEN

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF