PERSPEKTYWY RYNKOWE W 2021 ROKU

SDGs:

Przewidywaneotoczenie makroekonomiczne

 • Prognozy PKB na 2021 rok - Polska 3,1%, Czechy 1,7%, Niemcy 5,1%, Litwa 1,9%.
 • Ropa Brent – oczekiwany wzrost cen ropy w porównaniu do średniej z 2020 roku głównie w efekcie prognozowanego silnego wzrostu popytu na paliwa w drugiej połowie 2021 roku (program szczepień na COVID-19). Od początku roku Arabia Saudyjska zredukowała wydobycie ropy o 1 mbd ograniczając znacząco nadwyżkę ropy na rynku. Powyższe czynniki przełożyły się na wzrost oczekiwań co do cen ropy o około 10 USD/b. Oczekujemy, że cena ropy w pierwszym kwartale 2021 wyniesie około 55 USD/b dochodząc do poziomu 60 USD/b pod koniec roku.
 • Marża rafineryjna – oczekiwany wzrost marży rafineryjnej w porównaniu do średniej z 2020 roku, jednakże wzrost ten będzie powolny do czasu redukcji globalnego potencjału produkcyjnego o około 3,7 mbd (w tym o około 1,7 mbd w Europie), co może potrwać kilka kwartałów.
 • Marża petrochemiczna – oczekujemy, że marże petrochemiczne utrzymają się na poziomie około 800 EUR/t. Petrochemia jest zależna od aktywności gospodarczej, która silnie spadła, jednakże w Europie, która jest importerem wielu bazowych petrochemikaliów otworzyły się możliwości zbytu produkcji lokalnej z powodu załamania importu.

Przewidywanetrendy rynkowe

 • Konsumpcja paliw – oczekiwany wzrost popytu na paliwa w efekcie ożywienia gospodarczego po COVID-19.

Zmianylegislacyjne

 • Podatek od przychodów ze sprzedaży detalicznej – wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku.
 • NCW – poziom bazowy w 2021 roku wynosi 8,7%. PKN ORLEN będzie mógł skorzystać z możliwości redukcji wskaźnika do 5,707%.

Działalność inwestycyjnaGrupy ORLEN

Planowane nakłady inwestycyjne na 2021 rok wynoszą 9,5 mld PLN, w tym 7,7 mld PLN Grupa ORLEN i 1,8 mld PLN Grupa ENERGA.
Największe nakłady zostaną przeznaczone na segment petrochemiczny 2,9 mld PLN, na rafinerię 2,6 mld PLN, energetykę 2,3 mld PLN, detal 1,0 mld PLN oraz 0,3 mld PLN na wydobycie.

Główne projekty rozwojowe w 2021 roku:

Rafineria

 • Budowa instalacji Visbreakingu w Płocku
 • Budowa instalacji glikolu propylenowego w ORLEN Południe


Petrochemia

 • Projekt rozbudowy zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
 • Budowa instalacji DCPD (wsad do produkcji wyspecjalizowanych tworzyw sztucznych) w Grupie Unipetrol


Energetyka

 • Modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców w Grupie ENERGA
 • Budowa farm fotowoltaicznych w Grupie ENERGA
 • Projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku
 • Rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych (70 nowych stacji)


Detal

 • Rozwój sieci paliw (50 nowych stacji, w tym 30 własnych)
 • Rozwój sieci gastronomicznej (140 nowych punktów Stop Cafe/Star Connect)
 • Wprowadzanie nowych usług i produktów


Wydobycie

 • Kanada / Polska – koncentracja na projektach Kakwa i Ferrier / Egde, Miocen i Płotki

Zwiększenie aktywów trwałych 2021

Zwiększenie aktywów trwałych w segmentach w 2021 roku [mld PLN]

Zwiększenie aktywów trwałych 2021 Rafineria 21% Petrochemia 25% Energetyka 35% Detal 11% Wydobycie 7% Funk. korp. 1% Utrzymanie i regulacje Rozwój 5,0 9,5 4,5 2,6 2,9 2,3 9,5 1,0 0,4 0,3 Rafineria Zwiększenieaktywówtrwałych2021 Petrochemia Detal Funkcjekorporacyjne Energetyka Wydobycie

Planowanepostoje remontowe

Postoje instalacji produkcyjnych w Grupie ORLEN w 2021 roku:

 • PKN ORLEN: postój instalacji Olefin, PTA i Reformingu V, Wytwórni i Odzysku Wodoru oraz HOG.
 • Grupa ORLEN Lietuva: porównywalny zakres planowanych remontów w porównaniu z 2020 rokiem.
 • Grupa Unipetrol: brak istotnych postojów instalacji w 2021 roku z uwagi na cykliczny remont rafinerii Litvinov oraz wiosenny postój rafinerii w Kralupach z 2020 roku.
 • Anwil: wymienny postój linii A i B w Kompleksie Nawozów oraz postój Kompleksu PCW w następstwie remontu instalacji Olefin.
 • BOP: postoje instalacji PE i PP skorelowane z zatrzymaniem instalacji Olefin w PKN ORLEN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF