REALIZACJA ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

SDGs:

W 2020 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 8 992 mln PLN tj. o 3 535 mln PLN (o 64,8%) powyżej wykonania z 2019 roku.

Ponad 35% nakładów przeznaczono na Segment Rafineryjny, 21% na Segment Petrochemii, 19% Energetyki, 15% na Detal oraz 4% na Wydobycie.

Zwiększenie aktywów trwałych w 2020 roku [mln PLN]

image/svg+xml 3 174 1 912 1 722 1 329 400 455 8 992 Rafineria Zwiększenieaktywówtrwałych2020 Petrochemia Detal Funkcjekorporacyjne Energetyka Wydobycie

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

image/svg+xml Kanada 3% Litwa 4% Polska 71% Czechy 19% Niemcy 3%

Do największych zadań inwestycyjnych w podziale na segmenty i realizowanych w 2020 roku należały:

Rafineria wzrost o 1 453 mln PLN tj. o 84,4% (r/r)

 • Budowa instalacji Visbreakingu w Płocku
 • Budowa instalacji glikolu propylenowego w ORLEN Południe

Petrochemia wzrost o 962 mln PLN tj. o 101,3% (r/r)

 • Zakończenie budowy głównej części instalacji Polietylenu w Czechach
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu
 • Budowa instalacji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii

Energetyka wzrost o 1 404 mln PLN tj. o 441,5% (r/r) 

 • Modernizacja turbozespołu TG1 Elektrociepłowni w Płocku
 • Projekty w Grupie ENERGA ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję
 • Projekt przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku

Detal zmniejszenie o (62) mln PLN tj. o (4,5%) (r/r)

 • Otwarto łącznie 51 stacji paliw, zamknięto/zakończono współpracę na 30 stacjach, 12 stacji zostało zmodernizowanych
 • Otwarto 65 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając sklepy convenience)

 

Wydobycie zmniejszenie o (232) mln PLN tj. o (36,7%) (r/r)

 • Kanada – 254 mln PLN / Polska – 146 mln PLN

Ocena Realizacji Zamierzeń Inwestycyjnych

Grupa ORLEN zarządza strukturą nakładów inwestycyjnych w zależności od sytuacji rynkowej i koncentruje się na najbardziej efektywnych projektach inwestycyjnych. Najważniejsze zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach zostały opisane w sekcji „Perspektywy rynkowe w 2021 roku”.

Grupa ORLEN posiada stabilną pozycję finansową, a generowane przepływy pieniężne oraz dostępne źródła finansowania pozwalają na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF