Outlook 2021+

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

COVID-19 nie zmienił wyzwań, ale widać przewartościowanie.

Trendy rynkowew rafinerii, petrochemii i energetyce

Rok 2020 był pod wieloma względami bezprecedensowy. Wybuch pandemii w pierwszym kwartale oraz powszechna izolacja społeczna doprowadziły do najgłębszego spadku aktywności gospodarczej w skali globalnej od czasu Drugiej Wojny Światowej. Skutkiem ograniczenia mobilności był najgłębszy w historii spadek popytu na paliwa płynne, który błyskawicznie przeniósł się na rynek ropy i zepchnął jej ceny poniżej kosztów wydobycia. Zmusiło to troje największych producentów ropy (USA, OPEC i Rosję) do współpracy. Uzgodnione między OPEC i Rosją, najgłębsze w historii cięcie wydobycia (o 10 mbd) wraz z wymuszonym przez niskie ceny spadkiem wydobycia w USA (o ponad 3 mbd w skali roku), pomogło dostosować strumień bieżącej podaży ropy do popytu na paliwa płynne. Popyt stopniowo odradzał się w miarę łagodzenia ograniczeń mobilności. Ponieważ rafinerie nie zredukowały mocy przerobowych do istotnie niższego popytu, stopień ich wykorzystania spadł do rekordowo niskich poziomów, spychając marże rafineryjne poniżej progów opłacalności produkcji.

Wybuch pandemii i jej bezpośrednie skutki doprowadziły do głębokiego przewartościowania w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Istotne zmiany widać np. w podejściu do ochrony klimatu, zwłaszcza na poziomie wzrostu świadomości i odpowiedzialności za środowisko czy to na poziomie firm, regulatorów, czy na poziomie konsumentów. Coraz więcej firm ogłasza strategie osiągnięcia neutralności klimatycznej, rozpoczyna programy dekarbonizacji, szuka zrównoważonego finansowania ESG na zielone inwestycje. 9 września 2020 roku PKN ORLEN jako pierwszy koncern naftowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej złożył deklarację osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.