ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Grupa ORLEN od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w segmencie Energetyki. Głównym obszarem rozwoju będą inwestycje w OZE i moce gazowe.

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne, a także jednym z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Ostrołęce, Elblągu, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach. Silną pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa ORLEN zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa. Zielona energia powstaje w 46-ciu elektrowniach wodnych, 6-ciu farmach wiatrowych, a także w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w dwóch instalacjach fotowoltaicznych.

Więcej informacji na temat aktywów energetycznych Grupy ORLEN oraz realizowanych projektów w ramach segmentu Energetyka jest w sekcji „Segmenty Operacyjne”.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN). 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do ponad 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat rozwoju segmentu Energetyka znajduje się w Strategii 2030.

Główne wskaźniki efektywnościz obszaru energetyki w Grupie ORLEN

Zużycie energii z uwzględnieniem rodzaju surowców

Wskaźnik obejmuje aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Należą do nich:

 • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do PKN ORLEN; EC ANWIL, EC Trzebinia i EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, EC Elbląg, EC Kalisz, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne);
 • Litwa: EC ORLEN Lietuva;
 • Czechy: EC Unipetrol.

Dane dotyczą całego roku 2020 z wyłączeniem Grupy Energa, dla której obejmują okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres kiedy ww. podmiot jest w Grupie ORLEN.
Wskaźnik został obliczony jako różnica energii sprzedanej na zewnątrz oraz wewnątrz Grupy ORLEN od sumy energii dostarczonej w paliwie i zużyć własnych w segmencie. Sprzedaż została określona jako sprzedaż energii jedynie ze źródeł wytwórczych (bez obrotu), bez względu na kierunek tej sprzedaży.

Zużycie energii w Grupie ORLEN z uwzględnieniem rodzaju surowców

GRUPA ORLEN

2020

2019

Wartość GJ

Wartość MWh

Wartość GJ

Wartość MWh

Zużycie energii w paliwach

121 220 075

33 672 243

98 769 007

27 435 835

Zużycie energii elektrycznej

2 268 361

630 100

2 304 094

640 026

Zużycie energii cieplnej

4 221 813

1 172 726

5 579 603

1 549 890

Sprzedaż energii elektrycznej

47 609 725

13 224 924

33 938 256

9 427 293

Sprzedaż energii cieplnej

38 533 070

10 703 631

36 321 662

10 089 351

Zużycie jednostek razem*

35 077 280

9 743 689

28 509 089

7 919 191


*Zużycie jednostek razem obliczone jako różnica zużycia energii w paliwie oraz sumy sprzedaży mediów energetycznych dla dostawców wewnętrznych i zewnętrznych

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca

Wskaźnik obejmuje aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Należą do nich:

 • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do PKN ORLEN; EC ANWIL, EC Trzebinia i EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, EC Elbląg, EC Kalisz, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne);
 • Litwa: EC ORLEN Lietuva;
 • Czechy: EC Unipetrol.

Dane dotyczą całego roku 2020 z wyłączeniem Grupy Energa, dla której obejmują okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres kiedy ww. podmiot jest w Grupie ORLEN.
Wskaźnik został obliczony jako maksymalna moc osiągalna z podziałem ze względu na główne źródło energii pierwotnej.

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza dla Grupy ORLEN w podziale na główne rodzaje surowca

Grupa ORLEN 2020

 

Mwe (moc elektryczna)

MWt (moc cieplna)

Gaz ziemny

1 027,6

1 530,32

Olej opałowy/gaz ziemny

522,5

3252

Węgiel kamienny

673,31

569,46

Węgiel brunatny

141,5

1 258,4

Biomasa

25

30

Elektrownie wiatrowe

359,29

0

Elektrownie słoneczne

5,41

0

Elektrownie wodne

243,85

0

 

 

 

Elektrownie

608,55

0

Elektrociepłownie

2 389,91

6 578,22

Ciepłownie

0

61,96

Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii

Wskaźnik obejmuje aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Należą do nich:

 • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do PKN ORLEN; EC ANWIL, EC Trzebinia i EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, EC Elbląg, EC Kalisz, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne);
 • Litwa: EC ORLEN Lietuva;
 • Czechy: EC Unipetrol.

Dane dotyczą całego roku 2020 z wyłączeniem Grupy Energa, dla której obejmują okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres kiedy ww. podmiot jest w Grupie ORLEN.

Wskaźnik został obliczony jako wolumen wytworzonej energii netto w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Ilość energii wyprodukowanej netto w Grupie ORLEN w podziale na główne źródła energii

Podział na paliwa

Grupa ORLEN 2020

 

Energia elektryczna [MWh]

Ciepło [GJ]

Gaz ziemny

6 808 582

6 139 229

Jednostki wielopaliwowe (olej opałowy/gaz ziemny) 

1 640 215

23 268 178

Węgiel brunatny 

1 212 232

5 471 943

Węgiel kamienny* 

2 728 751

3 653 720

 

Farmy wiatrowe 

338 366

-

Fotowoltaika 

3 373

-

Elektrownie wodne 

493 405

-


*Ze względu na brak możliwości wydzielenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy oraz typ instalacji, energia elektryczna wytworzona za pomocą instalacji spalających biomasę jest ujęta razem z węglem kamiennym.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii

Wskaźnik obejmuje aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Należą do nich:

 • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do PKN ORLEN; EC ANWIL, EC Trzebinia i EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, EC Elbląg, EC Kalisz, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne);
 • Litwa: EC ORLEN Lietuva;
 • Czechy: EC Unipetrol.

Dane dotyczą całego roku 2020 z wyłączeniem Grupy Energa, dla której obejmują okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres kiedy ww. podmiot jest w Grupie ORLEN.
Wskaźnik został obliczony jako iloraz sumy wolumenów wytworzonej energii netto (odpowiednio elektrycznej lub cieplnej) przez łączny wolumen dostarczonego paliwa, w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii

 

Grupa ORLEN
2020

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w jednostkach cieplnych %

39,73%

Sprawność ogólna jednostek cieplnych %

71,70%

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej  w jednostkach cieplnych % w podziale na jednostki  wg stosowanego głównego paliwa:

Olej opałowy

14,59%

Węgiel brunatny

32,53%

Gaz ziemny

48,52%

Węgiel kamienny*

66,79%

 

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w elektrociepłowniach %

32,76%

Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w elektrowniach %

83,23%


*Ze względu na brak możliwości wydzielenia energii elektrycznej wytworzonej z biomasy oraz typ instalacji, energia elektryczna wytworzona za pomocą instalacji spalających biomasę jest ujęta razem z węglem kamiennym

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF