15.7. NABYCIE AKCJI/UDZIAŁÓW POMNIEJSZONE O ŚRODKI PIENIĘŻNE

Nabycie akcji/udziałówpomniejszone o środki pieniężne

 

 31/12/2020  

Grupa ENERGA 

 (1 986) 

Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu przejęcia kontroli  

 (2 766) 

Środki pieniężne na dzień przejęcia kontroli 

 1 157  

Nabycie dodatkowych 10,91% udziałów 

 (377) 

Ruch S.A. 

 1  

Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu przejęcia kontroli 

 (130) 

Środki pieniężne na dzień przejęcia kontroli 

 131  

BioEnergy Project 

 (15) 

Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu przejęcia kontroli 

 (15) 

 

 (2 000) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF