14.5.4. ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI

Zmiana stanu zobowiązańz tytułu umów z klientami

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Stan na początek okresu 

 246  

 231  

Przychody ujęte w danym okresie sprawozdawczym, uwzględnione w saldzie zobowiązań z tytułu umów na początek okresu 

 (141) 

 (120) 

Nabycie jednostek zależnych 

 112  

 -  

Korekty przychodów 

 74  

 79  

Otrzymane zaliczki, przedpłaty  

 162  

 58  

Pozostałe 

 -  

 (2) 

 

 453  

 246  

Grupa realizuje zobowiązania z tytułu umów z klientami w związku z otrzymanymi zaliczkami, przedpłatami w okresie do jednego roku. Korekty przychodów dotyczą odroczonej części przychodu związanej z programem lojalnościowym VITAY, zgodnie z którym klientowi przysługuje prawo do świadczeń w przyszłości (tzw. punkty VITAY). Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania. W tym okresie Grupa spodziewa się zrealizować zobowiązanie do wykonania świadczenia poprzez dokonanie wymiany zgromadzonych punktów na wydane dobra/zrealizowane usługi dla klientów i rozpoznać przychody.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF