14.9.2. KAPITAŁ Z EMISJI AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ

Kapitał z emisji akcjipowyżej ich wartości nominalnej

 

 31/12/2020  

  31/12/2019  

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 1 058  

 1 058  

Korekta z tytułu przeszacowania kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 169  

 169  

 

 1 227  

 1 227  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF