14.9.6. PODZIAŁ WYNIKU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA 2019 ROK

Podział wyniku Jednostki Dominującejza 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN w dniu 5 czerwca 2020 roku podzieliło zysk netto PKN ORLEN za rok 2019 w kwocie 4 813 592 019,09 PLN w następujący sposób: kwotę 427 709 061,00 PLN przeznaczono na wypłatę dywidendy (1 PLN na 1 akcję), zaś pozostałą kwotę, tj. 4 385 882 958,09 PLN na kapitał zapasowy.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF