14.7.2. OBLIGACJE

Obligacje

- w podziale na waluty (w przeliczeniu na PLN)

 

 31/12/2020  

  31/12/2019  

PLN 

 1 975  

 1 102  

EUR 

 8 389  

 5 369  

 

 10 364  

 6 471  

- według rodzaju stopy procentowej

 

 

 Obligacje o stałym oprocentowaniu  

 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu  

 Razem  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

 31/12/2020  

 31/12/2019  

Wartość nominalna 

 7 742  

 5 549  

 2 000  

 1 000  

 9 742  

 6 549  

Wartość księgowa 

 8 362  

 5 469  

 2 002  

 1 002  

 10 364  

 6 471  

 

 

 Wartość nominalna  

 Data subskrypcji  

 Termin wykupu  

 Stopa bazowa  

 Marża  

 Rating  

 PLN  

 EUR  

Program emisji obligacji 2017-2018

Seria A 

 200  

 -  

19.09.2017 

 19.09.2021  

 6M WIBOR   

1,00% 

 A(pol)  

Seria B 

 200  

 -  

08.12.2017 

 08.12.2022  

 6M WIBOR   

1,00% 

 A(pol)  

Seria C 

 200  

 -  

10.05.2018 

 05.06.2022  

 6M WIBOR   

1,20% 

 A(pol)  

Seria D 

 200  

 -  

06.06.2018 

 19.06.2022  

 6M WIBOR   

1,20% 

 A(pol)  

Seria E 

 200  

 -  

27.06.2018 

 13.07.2022  

 6M WIBOR   

1,20% 

 A(pol)  

Obligacje detaliczne 

 1 000  

 -  

 

 

 

 

 

Niepubliczny program emisji obligacji od 2006 roku 

Seria C 

 1 000  

 

08.12.2020 

 22.12.2025  

 6M WIBOR   

0,90% 

 BBB-/A(pol)  

Program emisji obligacji hybrydowych 

seria 5-letnia 

 521 *** 

 125  

04.09.2017 

 12.09.2023  

Oprocentowanie stałe 3,135% 

 

 BB  

seria 10-letnia 

 521 *** 

 125  

04.09.2017 

 12.09.2027  

Oprocentowanie stałe 4,57% 

 

 BB  

Obligacje korporacyjne 

 2 042  

 250  

 

 

 

 

 

Euroobligacje 

 2 131 * 

 500  

30.06.2014  

 30.06.2021  

Oprocentowanie stałe 2,5% 

 

 BBB-, Baa2  

Euroobligacje 

 3 318 ** 

 750  

07.06.2016  

 07.06.2023  

Oprocentowanie stałe 2,5% 

 

 BBB-, Baa2  

Euroobligacje 

 1 251 *** 

 300  

07.03.2017  

 07.03.2027  

Oprocentowanie stałe 2,125% 

 

 BBB-, Baa2  

Euroobligacje 

 6 700  

 1 550  

 

 

 

 

 

 

 9 742  

 1 800  

 

 

 

 

 


* przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2014
** przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2016
***przeliczone kursem z dnia 29 grudnia 2017

Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji, a ich wartością księgową wynika z wyceny obligacji według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF