13.8.2. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

 

 

2020 

 

2019 

 

           Udział % 

2020 

2019 

Zużycie materiałów i energii 

 (50 480) 

 (75 468) 

59,0% 

71,4% 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

 (16 879) 

 (16 035) 

19,7% 

15,2% 

Usługi obce 

 (5 285) 

 (4 519) 

6,2% 

4,3% 

Świadczenia pracownicze, w tym: 

 (4 102) 

 (2 942) 

4,8% 

2,8% 

wynagrodzenia 

 (3 176) 

 (2 336) 

3,8% 

2,3% 

ubezpieczenia społeczne 

 (607) 

 (463) 

0,7% 

0,4% 

Amortyzacja 

 (4 537) 

 (3 497) 

5,3% 

3,3% 

Podatki i opłaty 

 (3 579) 

 (2 659) 

4,2% 

2,5% 

Pozostałe 

 (718) 

 (647) 

0,8% 

0,5% 

 

 (85 580) 

 (105 767) 

100,0% 

100,0% 

Zmiana stanu zapasów 

 (1 479) 

 164  

 

 

Świadczenia na własne potrzeby 

 872  

 141  

 

 

Koszty operacyjne 

 (86 187) 

 (105 462) 

 

 

Koszty sprzedaży 

 7 226  

 6 355  

 

 

Koszty ogólnego zarządu 

 2 314  

 1 806  

 

 

Koszt własny sprzedaży 

 (76 647) 

 (97 301) 

 

 

Wzrost pozycji podatki i opłaty w 2020 roku wynikał głównie z wyższych kosztów utworzenia rezerwy na szacowaną ilość praw do energii i świadectw efektywności energetycznej do umorzenia w związku z objęciem kontroli nad Grupą ENERGA oraz ujęciem opłaty NCR obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. Koszty te w rachunku kalkulacyjnym obciążyły koszty sprzedaży.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF