13.11.1. PRZYCHODY FINANSOWE

Przychodyfinansowe

 

2020 

2019 

Odsetki obliczone z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej 

 57  

 48  

Pozostałe odsetki 

 6  

 -  

Dywidendy 

 6  

 5  

Rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 663  

 801  

Pozostałe 

 120  

 36  

 

 852  

 890  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF