13.7. PRZYCHODY Z TYTUŁU UMÓW Z KLIENTAMI WEDŁUG KANAŁÓW SPRZEDAŻY

Przychody z tytułu umów z klientamiwedług kanałów sprzedaży

Grupa w większości generuje przychody ze sprzedaży bezpośredniej klientom z oparciu o własne, dzierżawione lub będące w systemie umowy franczyzy kanały sprzedaży. W segmencie Detal Grupa zarządza siecią 2 855 stacji paliw: 2 323 stacji własnych i 532 stacji prowadzonych w systemie umowy franczyzy oraz przez 1209 punktów sprzedaży detalicznej/kiosków zarządzanych przez Grupę RUCH. Dodatkowo sprzedaż prasy odbywa się w ponad 13 tys. obcych punktach tj. dużych zorganizowanych sieciach, w tym franczyzowych i prywatnych sklepach.

Sprzedaż bezpośrednia Grupy do klientów w segmencie Rafineria, Petrochemia oraz Wydobycie realizowana jest przy wykorzystaniu sieci uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych baz przeładunkowych, sieci rurociągów, a także transportu kolejowego oraz cysternami samochodowymi. Sprzedaż i dystrybucja energii do klientów w segmencie Energetyka odbywa się przy wykorzystaniu w większości własnej infrastruktury dystrybucyjnej.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF