13.5. Przychody z tytułu umów z klientami według terminu przekazania

Przychody z tytułu umówz klientami według terminu przekazania

 

 

NOTA

Segment
Rafineria

Segment Petrochemia

Segment
Energetyka

Segment
Detal

Segment
Wydobycie

Funkcje Korporacyjne

Razem

2020

2019*

2020

2019*

2020

2019*

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

 W określonym momencie

 26 401

 41 831

 6 486

 7 780

 29

 23

 23 116

 28 961

 -

 -

 27

 21

 56 059

 78 616

 W miarę upływu czasu

 

 7 672

 14 669

 4 094

 5 566

 10 062

 1 612

 7 508

 9 742

 482

 608

 38

 38

 29 856

 32 235

 

13.1

 34 073

 56 500

 10 580

 13 346

 10 091

 1 635

 30 624

 38 703

 482

 608

 65

 59

 85 915

 110 851


* dane przekształcone

W ramach segmentów Rafineria i Petrochemia w zakresie sprzedaży produktów rafineryjnych i petrochemicznych Grupa ujmuje przychody z tytułu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia, w zależności od zastosowanych warunków dostawy (Incoterms CFR, CIF, CPT). W przypadku niektórych dostaw Grupa jako sprzedający jest odpowiedzialna za organizację transportu. W przypadku, kiedy kontrola nad dobrem przechodzi na klienta przed wykonaniem usługi transportu, stanowią one odrębne zobowiązania do wykonania świadczenia. Dostawa dobra jest świadczeniem spełnianym w punkcie czasu, natomiast usługa transportu jest usługą ciągłą (spełnianą w miarę upływu czasu), gdzie klient jednocześnie otrzymuje i czerpie korzyści płynące z usługi. Przychody ujmuje się w oparciu o metodę wynikową za zrealizowane świadczenia.

W segmencie Detal momentem spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia jest moment wydania dobra, z wyłączeniem sprzedaży paliw w Programie Flota przy użyciu Kart Flotowych.

Przychody rozpoznawane w miarę upływu czasu dotyczą głównie sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii w ramach segmentu Energetyki, sprzedaży paliw w Programie Flota i sprzedaży prenumerat w ramach segmentu Detal oraz sprzedaży gazu i ropy naftowej w ramach segmentu Wydobycie. Przychody te rozpoznawane są metodą wynikową za dostarczone jednostki dóbr.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF