13.2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH W PODZIALE NA ASORTYMENTY

Przychody ze sprzedażywedług segmentów operacyjnych w podziale na asortymenty

 

 NOTA  

2020 

2019 
(dane przekształcone) 

    Udział % 
  2020 

Udział % 
2019

Segment Rafineria 

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 34 073  

 56 500  

39,5% 

50,8% 

Lekkie destylaty 

 

 7 150  

 12 098  

8,3% 

10,9% 

Średnie destylaty 

 

 21 222  

 35 916  

24,6% 

32,3% 

Frakcje ciężkie 

 

 3 886  

 6 369  

4,5% 

5,7% 

Pozostałe* 

 

 1 815  

 2 117  

2,1% 

1,9% 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 17  

 17  

 -  

 -  

 

 

 34 090  

 56 517  

39,5% 

50,8% 

Segment Petrochemia 

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 10 580  

 13 346  

12,3% 

12,0% 

Monomery 

 

 2 806  

 3 585  

3,3% 

3,2% 

Polimery 

 

 1 869  

 2 390  

2,2% 

2,1% 

Aromaty 

 

 716  

 1 080  

0,8% 

1,0% 

Nawozy sztuczne 

 

 820  

 903  

1,0% 

0,8% 

Tworzywa sztuczne 

 

 1 304  

 1 218  

1,5% 

1,1% 

PTA 

 

 1 384  

 1 893  

1,6% 

1,7% 

Pozostałe 

 

 1 681  

 2 277  

1,9% 

2,1% 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 7  

 7  

 -  

 -  

 

 

 10 587  

 13 353  

12,3% 

12,0% 

Segment Energetyka 

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 10 091  

 1 635  

11,8% 

1,5% 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 4  

 99  

 -  

0,1% 

 

 

 10 095  

 1 734  

11,8% 

1,6% 

Segment Detal  

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 30 624  

 38 703  

35,6% 

34,8% 

Lekkie destylaty 

 

 11 713  

 14 659  

13,6% 

13,2% 

Średnie destylaty 

 

 15 208  

 20 405  

17,6% 

18,3% 

Pozostałe ** 

 

 3 703  

 3 639  

4,3% 

3,3% 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 213  

 207  

0,2% 

0,2% 

 

 

 30 837  

 38 910  

35,8% 

35,0% 

Segment Wydobycie

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 482  

 608  

0,5% 

0,5% 

NGL *** 

 

 197  

 314  

0,2% 

0,3% 

Ropa naftowa 

 

 92  

 126  

0,1% 

0,1% 

Gaz ziemny 

 

 187  

 163  

0,2% 

0,1% 

Pozostałe 

 

 6  

 5  

 -  

- 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 1  

 -  

 -  

 -  

 

 

 483  

 608  

0,5% 

0,5% 

Funkcje Korporacyjne 

Przychody z tytułu umów z klientami MSSF 15 

 

 65  

 59  

0,1% 

0,1% 

Wyłączone z zakresu MSSF15 

 

 23  

 22  

- 

- 

 

 

 88  

 81  

0,1% 

0,1% 

 

 13.1  

 86 180  

 111 203  

100,0% 

100,0% 


* Pozostałe obejmują głównie: solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę. Dodatkowo ujmują przychody ze sprzedaży usług i materiałów
** Pozostałe obejmuje głównie sprzedaż towarów pozapaliwowych
*** NGL (Natural Gas Liquids)

W 2020 roku oraz 2019 roku Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF