13.12 (STRATA)/ODWRÓCENIE STRATY Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH ORAZ WARTOŚCI POŻYCZEK I ODSETEK OD NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych oraz wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

 

 NOTA  

2020 

2019 

(Strata) z tytułu utraty wartości należności handlowych 

14.5.2.1 

 (234) 

 (199) 

Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych 

14.5.2.1 

 168  

 158  

 

 

 (66) 

 (41) 

(Strata) z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych 

14.5.2.1 

 (14) 

 (3) 

Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości odsetek od należności handlowych 

14.5.2.1 

 7  

 1  

(Strata) z tytułu utraty wartości udzielonych pożyczek 

 

 (8) 

 -  

 

 

 (15) 

 (2) 

 

 

 (81) 

 (43) 

(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych zaprezentowana w:

  • pozostałej działalności operacyjnej dotyczy utraty wartości należności handlowych;
  • działalności finansowej dotyczy utraty wartości pożyczek oraz odsetek.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF