17.2.2. GRUPA JAKO LEASINGODAWCA

Leasingoperacyjny

Analiza wymagalności opłat leasingowych w leasingu operacyjnym

 

 31/12/2020  

 31/12/2019  

do jednego roku  

 101  

 89  

od 1 roku do 2 lat 

 35  

 41  

od 2 lat do 3 lat 

 34  

 39  

od 3 lat do 4 lat 

 30  

 37  

od 4 lat do 5 lat 

 28  

 33  

powyżej 5 lat 

 305  

 336  

 

 533  

 575  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy oddanych innym podmiotom do użytkowania na podstawie umowy leasingu operacyjnego wyniosła odpowiednio 129 mln PLN i 150 mln PLN i dotyczyła głównie gruntów własnych (odpowiednio 54 mln PLN i 46 mln PLN) oraz budynków i budowli (odpowiednio 71 mln PLN i 94 mln PLN).

Przychody z tytułu leasingu operacyjnego w 2020 roku i w 2019 wyniosły odpowiednio 264 mln PLN i 257 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF