17.3. PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODPISANYCH KONTRAKTÓW INWESTYCYJNYCH

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązaniaz tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami finansowania zewnętrznego poniesionych w 2020 roku oraz w 2019 roku wynosiła odpowiednio 8 992 mln PLN i 8 773 mln PLN, w tym nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska odpowiednio 634 mln PLN i 198 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość przyszłych zobowiązań z tytułu podpisanych do tego dnia kontraktów inwestycyjnych wyniosła odpowiednio 9 202 mln PLN i 5 100 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF