1. PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY ORLEN

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆGRUPY ORLEN

PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE

NAZWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

SIEDZIBA

ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polska

KRS

0000028860

REGON

610188201

NIP

774-00-01-454

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  • przerób ropy naftowej,
  • produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych,
  • sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów paliwowych,
  • poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów,
  • wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną,
  • działalność usługowa: magazynowanie ropy naftowej i paliw,  usługi transportowe, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne, kurierskie, kolportaż prasy oraz ubezpieczeniowe i finansowe.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Polsce, Płock ul. Chemików 7 („Spółka”, „PKN ORLEN”, „Emitent”, „Jednostka Dominująca”)  powstał z połączenia Petrochemii Płock S.A. z Centralą Produktów Naftowych S.A. w dniu 7 września 1999 roku. PKN ORLEN nie jest jednostką zależną od innej jednostki, która posiadałaby w niej całościowy lub częściowy udział.

Nie występuje jednostka kontrolująca PKN ORLEN, w związku z tym PKN ORLEN jest jednostką dominującą najwyższego szczebla Grupy ORLEN.

PKN ORLEN wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Grupa ORLEN”, „Grupa”) jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów multi - energetycznych w Europie Środkowej działającym na rynku polskim, litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim i kanadyjskim. Grupa ponadto posiada jednostki zlokalizowane na terenie Malty, Szwecji, Holandii, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA.

Od 26 listopada 1999 roku akcje PKN ORLEN są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie (GPW)  w systemie notowań ciągłych.

Od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zmiany w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF