ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego PKN ORLEN S.A, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego PKN ORLEN S.A, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do PKN ORLEN. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie PKN ORLEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. PKN ORLEN S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu PKN ORLEN S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF