NASZE ZOBOWIĄZANIA

Kapitały:
Wskaźniki GRI:
SDGs:

Rozliczamy się z realizacji zaplanowanych zobowiązań. Jednocześnie składamy zobowiązania na kolejny rok.

Realizacja zobowiązańza rok 2020

Obszar Zobowiązanie Nazwa Projektu Obszar odpowiedzialności wskazany w "Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku" Wyniki i efekty Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030
ZDROWIE Realizacja „Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego” Program zdrowotny Społeczeństwo, Pracownicy „Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”, zainicjowany przez PKN ORLEN, realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc oraz pod patronatem Ministerstwa Zdrowia.
Czytaj więcej
Realizacja „Programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego” Program grantowy „Zdrowie dla Płocka” Społeczeństwo, Pracownicy „Zdrowie dla Płocka” skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz sąsiadujących powiatów – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, na realizację inicjatyw o charakterze prozdrowotnym. Budżet programu wyniósł 300 tys. zł, granty otrzymało 28 projektów.
Czytaj więcej
Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia Broszura CSR pt. „Zdrowie naszą wspólną wartością” Społeczeństwo, Pracownicy, Klienci, Partnerzy Biznesowi Broszura jest kolejną z cyklu wydawnictw CSR-owych promujących działania Koncernu oraz Fundacji ORLEN. Przeznaczona jest dla dorosłych i dla dzieci, zawiera magnetyczną grę „kółko i krzyżyk” oraz wkładkę z informacjami o zaangażowaniu PKN ORLEN w walkę z epidemią koronawirusa. Została wydrukowana na papierze ekologicznym. Publikacja trafiła do 2 tys. osób, głównie przedstawicieli płockiej i gdańskiej społeczności lokalnej.
Czytaj więcej
Podejmowanie różnego rodzaju działań, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Wsparcie walki z pandemią koronawirusa Społeczeństwo PKN ORLEN i Fundacja ORLEN wsparły kilkadziesiąt placówek medycznych z całego kraju zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem osób zakażonych koronawirusem. Środki zostały przeznaczone na: poszerzenie bazy laboratoryjnej, zakup karetek, sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej. Darowizny otrzymały też slużby mundurowe oraz podopieczni Domow Pomocy Społecznej. Łącznie na ten cel przekazano ponad 115 mln zł.
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach Kampania społeczna promująca zasady bezpiecznej jazdy na rowerze w Płocku Społeczeństwo, Pracownicy Społeczna kampania edukacyjna pn. „Kodeks Rowerowy”, dotycząca zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, skierowana do płockiej młodzieży. Jej częścią był szkolny konkurs z nagrodami na hasła promujące bezpieczną jazdę. Partnerami projektu byli Komenda Miejska Policji oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. W konkursie zgłoszono 200 haseł. Stronę konkursową odwiedziło ponad 14 tys. osób.
Czytaj więcej
Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach Publikacja pt. „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo” Społeczeństwo, Pracownicy, Klienci, Partnerzy Biznesowi. Kolejna broszura z cyklu wydawnictw CSR-owych promujących zaangażowanie Koncernu oraz Fundacji ORLEN. Prezentuje działania służące bezpieczeństwu wewnątrz firmy oraz w jej najbliższym otoczeniu. Zawiera kartę z instruktażem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz naklejkę odblaskową, a dla dzieci jest w niej gra memory. Wydawnictwo rozdystrybuowano w nakładzie 7 tys. sztuk.
Czytaj więcej
Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych bezpieczeństwu, w tym bezpieczeństwu na drogach

2. edycja kampanii #DobryKierowca

Społeczeństwo, Klienci Druga edycja kampanii #DobryKierowca, która miała na celu promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze. Zasady te w przystępny sposób objaśniał ambasador kampanii – Robert Kubica.
Czytaj więcej
Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz ich rodzin Program grantowy „ORLEN dla Strażaków” Społeczeństwo W 2020 r. na wsparcie ochotniczych i zawodowych jednostek straży pożarnej poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego Fundacja przeznaczyła blisko 3 mln zł, przyznając granty 185 jednostkom.
Czytaj więcej
OCHRONA ŚRODOWISKA Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności Ekostrefa na pikniku „Zdrowie dla Płocka” Społeczeństwo, Środowisko Pod koniec wakacji zorganizowano dla mieszkańców Płocka i okolic piknik rodzinny „Zdrowie dla Płocka” ze specjalną ekostrefą. Były w niej stoiska pszczelarzy i sokolnika, wielkogabarytowa gra planszowa i puzzle, z których chętnie korzystały dzieci. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1 tys. mieszkańców Płocka.
Czytaj więcej
Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności Współpraca z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) w Płocku Społeczeństwo, Środowisko Z płockim MODR-em kontynuowano współpracę przy utrzymaniu nieopodal zakładu PKN ORLEN pasieki z niemal milionem pszczół. Na prośbę pszczelarzy udostępniono także tereny spółki w celu postawienia kilkunastu uli w sąsiedztwie rafinerii. Koncern włączył się także w projekt odbudowy zagrożonej wyginięciem populacji pszczoły kampinoskiej.
Czytaj więcej
 
Działania wspierające bioróżnorodność i gatunki zagrożone wyginięciem Zaangażowanie w odbudowę populacji sokoła wędrownego Środowisko Od 1999 roku spółka uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego, współpracując ze Stowarzyszeniem „SOKOŁ”. Drapieżnik jest wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek skrajnie zagrożony. Do końca 2020 roku w budce lęgowej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku sokoły wychowały już 51 piskląt. Ciekawostką ornitologiczną w Polsce było pojawienie się w gnieździe sokołów samicy raroga, który jest jeszcze rzadszym gatunkiem. 
Czytaj więcej
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Wzbogacenie systemu wypożyczania Płockiego Roweru Miejskiego Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy PKN ORLEN na własny koszt rozbudował Płocki Rower Miejski o 250 dodatkowych rowerów. Beneficjentami projektu zostali też pracownicy ORLENU, ponieważ stacje rowerowe postawiono również przy bramach zakładu produkcyjnego.
Czytaj więcej
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych „Inspirujemy do rozwoju” – webinarium Społeczeństwo Bezpłatne webinarium z udziałem socjologów i pedagogiki, którzy omówili wyniki badania potrzeb i inspiracji do rozwoju młodzieży z Płocka i powiatu płockiego. Przeprowadzono je w ponad 20 szkołach, a odpowiedzi zebrano od niemal 1300 uczniów. W webinarium uczestniczyło od 50 do 100 przedstawicieli płockich pedagogów.
Czytaj więcej
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Zaangażowanie w prace Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” Społeczeństwo W 2020 r. działania Fundacji skupiły się na konkursach grantowych. Wsparcie dostały inicjatywy wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Kontynuowano również projekt streetworkingu.
Czytaj więcej
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Współpraca ze społecznościami lokalnymi w ramach programu „ORLEN dla Płocka” Społeczeństwo W programie ORLEN dla Płocka w 2020 r. zrealizowano 34 projekty. Wśród nich były m.in. organizacja strzeżonego kąpieliska nad jeziorem koło Płocka czy też rejsów po Wiśle (w 213 rejsach wzięło udział 5244 uczestników). Ponadto środki zaplanowane na coroczną akcję Płockie Ogrody Światła zostały przeznaczone na świąteczne paczki dla 3677 seniorów z Płocka.
Czytaj więcej
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Bieżąca obsługa Bezpłatnego Systemu Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego (ORLEN Info) Społeczeństwo, Pracownicy System ORLEN Info służy do komunikacji ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią wyraźnie spadła liczba komunikatów z zaproszeniami na wydarzenia sportowe i kulturalne. W roku 2020 wysłano 60 wiadomości tekstowych do ponad 1000 użytkowników systemu.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Kino z ORLENEM Społeczeństwo Projekt społeczny, którego celem jest edukacja i zmniejszanie nierówności. Skierowany do seniorów oraz dzieci – m.in. podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Karta lojalnościowa dla strażaków Społeczeństwo, Klienci Program lojalnościowy dla strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program uprawnia do indywidualnego korzystania przez strażaków OSP z rabatu na stacjach ORLEN.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Karta lojalnościowa dla żołnierzy WOT Społeczeństwo, Klienci Program lojalnościowy dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej uruchomiony 1 maja 2020 r. Program uprawnia do indywidualnego korzystania z rabatu na stacjach ORLEN.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Kampania #WspieramyPolskę Społeczeństwo, Klienci, Partnerzy biznesowi Kampania #WspieramyPolskę, mająca na celu wzmocnić postawy konsumenckie i zachęcić Polaków do świadomego wybierania produktów rodzimych firm. W ten sposób spółka wspiera polską gospodarkę i promuje ideę nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego. 
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Program grantowy „Moje miejsce na Ziemi” Społeczeństwo W 2020 r. odbyła się III edycja konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, skierowanego do społeczności, które chcą zmieniać swoje otoczenie. Program miał rekordowy budżet - aż 3 mln zł. Dofinansowanie otrzymało 300 projektów na rzecz lokalnych społeczności.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Program grantowy „Czuwamy! Pamiętamy!” Społeczeństwo W programie „Czuwamy! Pamiętamy!” lokalne organizacje otrzymują darowizny na dbanie o historyczne miejsca pamięci w ich społecznościach. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o granty o maksymalnej wysokości 7 tys. zł. Budżet projektu wyniósł ponad 205 tys. zl, a wsparcie otrzymały 33 inicjatywy.
Czytaj więcej
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Programy stypendialne Społeczeństwo W 2020 roku przyznano 556 stypendiów dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach 7 programów stypendialnych. Są wśród nich m.in. stypendia dla uczniów z Płocka i okolic, dla dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN, podopiecznych rodzinnych domów dziecka,  potomków repatriantów studiujących w Polsce, paraolimpijczyków.
Czytaj więcej 
Działania na rzecz zmniejszania nierówności i wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Wsparcie RDD Społeczeństwo Wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka: zimowy wypoczynek dla podopiecznych, dofinansowanie wakacji letnich, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego do zdalnej nauki i pracy, program stypendialny, doroczny konkurs na kartkę świąteczną ORLENU.
Czytaj więcej

 

INSPIROWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez aktywność/zaangażowanie Koncernu Promocja działań na rzecz społeczności lokalnych podczas 8. Targów CSR Partnerzy Biznesowi, Społeczeństwo, Klienci Podczas 8. Targów CSR przedstawiciele PKN ORLEN,  pod hasłem „Środowisko – naturalnie i lokalnie”, zaprezentowali w ramach sesji networkingowej działania spółki na rzecz płockiej społeczności lokalnej.
Czytaj więcej
Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez aktywność/zaangażowanie Koncernu Promocja działań społecznych ORLEN podczas wydarzeń krajowych Partnerzy Biznesowi, Społeczeństwo, Klienci Udział pracowników ORLENU w konferencji pt. „Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce – wyzwania i rozwiązania”. W trakcie sesji stolikowych zaprezentowano m.in. projekt „Miasteczko Zdrowia” oraz projekty środowiskowe. Konferencja miała na celu podsumowanie działań polskiego rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w 2020 roku.
Czytaj więcej 
Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez aktywność/zaangażowanie Koncernu Zaangażowanie w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2020 Społeczeństwo, Pracownicy Inspirowanie do odpowiedzialności poprzez dzielenie się dobrymi praktykami podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju.
Czytaj więcej
WOLONTARIAT PRACOWNICZY Realizowanie, wspieranie i promowanie wolontariatu pracowniczego Wolontariat pracowniczy Pracownicy, Społeczeństwo  W 2020 r. ze względu na pandemię akcje wolontariackie obejmowały mniejszą liczbę uczestników, a wolontariusze podczas działań byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. Mimo to, w 51 akcji wolontariackich zaangażowanych było ponad 1000 pracowników. W 2020 r. Fundacja ORLEN wyszła również do pracowników z nową inicjatywą pod nazwą Tydzień Wolontariatu.
 Czytaj więcej

Zobowiązaniana 2021 rok

Zobowiązania długoterminowe wynikające z  obowiązującej do 2021 roku Strategii CSR

Obszar Strategii CSR

Zakres działań

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Realizacja działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych

Społeczeństwo, Pracownicy

M.in.: Kontynuacja komunikacji ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach realizowanej m.in. za pośrednictwem bezpłatnego systemu informacji „ORLEN Info”; Aktualizacja dokumentu „Zasady współpracy ze społecznościami lokalnymi”; Kontynuacja zaangażowania w prace Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”; Kontynuacja programów grantowych, reagowanie na zmienioną rzeczywistość i sytuację małych lokalnych organizacji spowodowaną sytuacją pandemiczną;

Kształtowanie wrażliwości ekologicznej między innymi poprzez podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym bioróżnorodności

Środowisko

M.in.: Produkcja materiałów edukacyjnych promujących działania PKN ORLEN w zakresie ochrony środowiska; Odbudowa populacji pszczoły rasy kampinoskiej. Gatunek zagrożony wyginięciem, został objęty specjalnym programem ochrony i wymaga szczególnego traktowania w Polsce. ORLEN wspólnie z MODR zakłada utworzenie w 2021 roku 10 rodzin pszczelich;

 

Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw poświęconych zdrowiu oraz bezpieczeństwu

Społeczeństwo, Pracownicy

M.in..: Organizacja kampanii poświęconej bezpieczeństwu rowerzystów z wykorzystaniem haseł, nagrodzonych w konkursie #KodeksRowerowy.

Zobowiązania w obszarze zrównoważonego rozwoju I ESG

Zakres działań

 Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Governance

Opracowanie Strategii Zrównoważonego Grupy ORLEN 2021-2023

   

Środowisko/Klimat

Wyznaczenie rocznych celów dotyczących zwykorzystania i efektywności zużycia surowców

     

Governance

Identyfikacja ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia wynikających ze zmiany klimatu

  

Governance

Aktualizacja kodeksu postępowania dostawców, rozszerzenie polityki zakupowej o kryteria ESG

 

Środowisko/Klimat

Opracowanie Polityki Klimatycznej

       

Środowisko/Klimat

Ślad węglowy produktów i organizacji - uruchomienie projektu pomiaru i raportowania śladu węglowego PKN ORLEN - gotowość publikacji danych bazowych w 2022 roku

 

Governance

Emisja zielonych euroobligacji

   

Środowisko/Klimat

Uruchomienie programu GOZ

   

Social / Społeczna odpowiedzialność

Realizacja projektów informacyjnych, edukacyjnych z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji. Budowanie kultury współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój w aspektach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Cel ten będzie realizowany poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do interesariuszy

 

Social / Społeczna odpowiedzialność

Wsparcie rozwoju i zaangażowania społeczności lokalnych. Budowanie potencjału i aktywności społecznej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych, upowszechnianie dostępu do sportu i kultury. Cele te będą realizowane poprzez prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnych, m.in. programy grantowe, darowizny, stypendia, kampanie społeczne, umowy CSR.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF