16.3. USTALANIE WARTOŚCI GODZIWEJ

Ustalaniewartości godziwej

31/12/2020

 

 

 NOTA 

Wartość
księgowa  

 Wartość
godziwa  

Hierarchia wartości godziwej 

Poziom 1 

Poziom 2 

 Poziom 3  

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości  
godziwej przez inne całkowite dochody 

14.10.1.1 

 61  

 61  

 21  

 -  

 40  

Instrumenty pochodne 

14.10.1 

 619  

 619  

 -  

 619  

 -  

 

 

 680  

 680  

 21  

 619  

 40  

Zobowiązania finansowe

Kredyty 

14.7.1 

 3 866  

 3 859  

 -  

 3 859  

 -  

Pożyczki 

14.7 

 130  

 132  

 -  

 132  

 -  

Obligacje 

14.7.2 

 10 364  

 10 565  

 9 417  

 1 148  

 -  

Instrumenty pochodne 

14.10.2 

 408  

 408  

 -  

 408  

 -  

 

 

 14 768  

 14 964  

 9 417  

 5 547  

 -  

31/12/2019

 

 

 NOTA 

 Wartość 
księgowa  

Wartość 
godziwa  

Hierarchia wartości godziwej 

Poziom 1 

Poziom 2 

 Poziom 3  

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości  
godziwej przez inne całkowite dochody 

 

 66  

 66  

 26  

 -  

 40  

Instrumenty pochodne 

14.10.1 

 553  

 553  

 -  

 553  

 -  

 

 

 619  

 619  

 26  

 553  

 40  

Zobowiązania finansowe

Kredyty 

14.7.1 

 2 136  

 2 135  

 -  

 2 135  

 -  

Obligacje 

14.7.2 

 6 471  

 6 745  

 6 745  

 -  

 -  

Instrumenty pochodne 

14.10.2 

 268  

 268  

 -  

 268  

 -  

 

 

 8 875  

 9 148  

 6 745  

 2 403  

 -  

Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych wartość godziwa odpowiada ich wartości księgowej.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF