14.5.2.1. ZMIANA STANU OCZEKIWANEJ STRATY KREDYTOWEJ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Zmiana stanu oczekiwanej straty kredytowejz tytułu należności handlowych

 

 NOTA  

 2020  

 2019  

Stan na początek okresu 

 

 458  

 430  

Utworzenie  

13.12

 248  

 202  

Odwrócenie  

13.12

 (175) 

 (159) 

Wykorzystanie  

 

 (19) 

 (11) 

Różnice kursowe 

 

 4  

 (4) 

 

 

 516  

 458  

Grupa definiuje należności handlowe objęte uproszczonym modelem ECL jako dostawy i usługi z tytułu umów z klientami oraz pozostałe.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF