14.11.4. POZOSTAŁE REZERWY

Pozostałerezerwy

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy na ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć toczących się procesów administracyjnych lub sądowych oraz podatkowych w kwocie odpowiednio 664 mln PLN oraz 182 mln PLN. Wzrost w 2020 roku wynika głównie z rozpoznania rezerw na ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć toczących się procesów sądowych Grupy ENERGA w wysokości 486 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF