14.11.3. REZERWA NA EMISJE CO2, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Rezerwa na emisje CO2,certyfikaty energetyczne

Rezerwa na emisje CO₂ i certyfikaty energetyczne obejmuje głównie utworzenie rezerwy na szacowane w okresie sprawozdawczym koszty emisji CO2. Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość rezerwy na emisje CO2 wyniosła odpowiednio 1 274 mln PLN oraz 939 mln PLN.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF